SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

Entscheidung die (PL die Entscheidungen) decyzja, roztrzygnięcie, orzeczenie, postanowienie; eine Entscheidung treffen podejmować decyzję; die Entscheidung liegt bei dir decyzja należy do ciebie
bewusst przymiotnik, przysłówek świadomy, świadom, przytomny, celowy, rozważny, racjonalny, świadomie, przytomnie, celowo; bewusst lügen świadomie kłamać; eine bewusste Entscheidung świadoma decyzja; sich (DAT) etwas (GEN) bewusst sein być czegoś świadomym; jemandem/sich etwas bewusst machen uświadamiać komuś/sobie coś, uprzytomniać komuś/sobie coś; sie hat es ganz bewusst getan uczyniła to całkowicie świadomie; es war ihr bewusst, dass... zdawała sobie sprawę, że...
hinauszögern czasownik zögert hinaus, zögerte hinaus, hat hinausgezögert zwlekać eine Entscheidung z decyzją; sich hinauszögern opóźniać się
beraten czasownik berät, beriet, hat beraten doradzać, udzielać rady jemanden in einer Sache komuś w jakiejś sprawie, omawiać etwas mit jemandem coś z kimś; jemanden bei der Entscheidung beraten doradzać komuś przy podejmowaniu decyzji; über etwas beraten obradować nad czymś
Sekundenbruchteil der (PL die Sekundenbruchteile) ułamek sekundy; in Sekundenbruchteilen traf die Ärztin die richtige Entscheidung w ułamku sekundy lekarka podjęła prawidłową decyzję
höchstrichterlich przymiotnik wydany przez Sąd Najwyższy; eine höchstrichterliche Entscheidung orzeczenie Sądu Najwyższego
mittragen czasownik trägt mit, trug mit, hat mitgetragen popierać; eine Entscheidung mittragen popierać decyzję
entgegensehen czasownik sieht entgegen, sah entgegen, hat entgegengesehen wypatrywać einem Zug pociągu, oczekiwać einer Entscheidung decyzji; freudig entgegensehen oczekiwać z niecierpliwością, cieszyć się na coś
vorgreifen czasownik greift vor, griff vor, hat vorgegriffen sięgać do przodu, przewidywać, antycypować, wyprzedzać; jemandem vorgraifen uprzedzać kogoś; dem Ergebnis vorgreifen przewidywać wynik; einem Beschluss/einer Entscheidung vorgreifen wyprzedzać decyzję/uprzedzać rozstrzygnięcie

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
entfalten, zapotrzebowanie, Produktivität, scheitern, verpassen, meistens, Rente, sonst, wąchać, Verpuffung, einschließlich, benutzen, einschließen, material, impliziert, Muster, implizieren, plagen, popyt, porozumienie, ich möchte, szansa, włącznie, verärgert, geschieden, ausstehend

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków