SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
rein przymiotnik, przysłówek czysty, niezabrudzony, czysto; reine Wolle czysta wełna; reine Hände także przen. czyste ręce; Zimmer rein machen sprzątać pokoje; ins Reine schreiben przepisywać na czysto; mit etwas reinen Tisch machen przen. doprowadzać coś do porządku, robić porządek z czymś, wyjaśniać coś; przysłówek PATRZ herein
reinrauschen czasownik rauscht rein, rauschte rein, ist reingerauscht pot. wpaść z hałasem do pomieszczenia
reinbringen czasownik bringt rein, brachte rein, hat reingebracht pot. wnosić do środka, nadrabiać
reinfallen czasownik fällt rein, fiel rein, ist reingefallen pot. wpadać in etwas do czegoś; auf jemanden reinfallen dawać się komuś zwieść; auf etwas reinfallen nabierać się na coś; mit jemandem/etwas reinfallen nic nie wskórać u kogoś/z czymś
reingehen czasownik geht rein, ging rein, ist reingegangen pot. wchodzić
reingucken czasownik guckt rein, guckte rein, hat reingeguckt pot. zaglądać
reinhängen czasownik hängt rein, hängte rein, hat reingehängt; sich reinhängen pot. wciągać się, angażować się, oddawać się bez reszty
reinhauen czasownik haut rein, haute rein, hat reingehauen pot. wcinać, pałaszować, napychać się; jemandem eine reinhauen pot. dawać komuś w pysk
reinkommen czasownik kommt rein, kam rein, ist reingekommen pot. wchodzić
reinkriechen czasownik kriecht rein, kroch rein, ist reingekrochen pot. wpełzać
reinlegen czasownik legt rein, legte rein, hat reingelegt oszukiwać, wkładać
reinpacken czasownik packt rein, packte rein, hat reingepackt pot. upychać
reinpassen czasownik passt rein, passte rein, hat reingepasst mieścić się, pasować in etwas (AKK) do czegoś
reinpfuschen czasownik pfuscht rein, pfuschte rein, hat reingepfuscht pot. mieszać się jemandem in die Arbeit komuś do jego pracy, przeszkadzać
reinreden czasownik redet rein, redete rein, hat reingeredet pot. wtrącać się, przerywać; jemandem komuś
reinrutschen czasownik rutscht rein, rutschte rein, hat reingerutscht pot. wślizgiwać się, wpadać in etwas (AKK) w coś
reinschreiben czasownik schreibt rein, schrieb rein, hat reingeschrieben pot. wpisywać
reinschauen czasownik schaut rein, schaute rein, hat reingeschaut pot. zaglądać
reinstecken czasownik steckt rein, steckte rein, hat reingesteckt pot. ładować Geld in etwas (AKK) pieniądze w coś
reintun czasownik tut rein, tat rein, hat reingetan pot. wkładać, wstawiać
reinziehen czasownik zieht rein, zog rein, hat reingezogen pochłaniać, pić, wciągać
reinwürgen czasownik würgt rein, würgte rein, hat reingewürgt; jemandem eins/einen reinwürgen pot. wrzucać kamyk do czyjegoś ogródka, opieprzać kogoś
reinfahren czasownik fährt rein, fuhr rein, ist reingefahren pot. wjeżdżać, wprowadzać
zufällig przymiotnik, przysłówek przypadkowy, przypadkowo, przypadkiem; eine zufällige Begegnung/Bekanntschaft przypadkowe spotkanie/przypadkowa znajomość; Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig podobieństwo do prawdziwych osób jest całkowicie przypadkowe; jemanden zufällig treffen spotkać kogoś przypadkiem; weißt du zufällig, wie viel das kostet? czy wiesz przypadkiem, ile to kosztuje?; störe ich zufällig nicht? czy czasem nie przeszkadzam?

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
słomka, bratowa, Rückstellung, kontaktieren, dreszcze, Email, erschwinglich, Stunden, Jacke, całkowicie, przewoźnik, misstrauen, getauscht, list, gemacht, Apfel, wirr, interesować, leider, Netzgerät, Schule, stimmt, gedeihen, wiedergeben, Hoden, variieren

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków