•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. rein przymiotnik, przysłówek czysty, niezabrudzony, czysto; reine Wolle czysta wełna; reine Hände także przen. czyste ręce; Zimmer rein machen sprzątać pokoje; ins Reine schreiben przepisywać na czysto; mit etwas reinen Tisch machen przen. doprowadzać coś do porządku, robić porządek z czymś, wyjaśniać coś; przysłówek PATRZ herein
2. reinbringen czasownik bringt rein, brachte rein, hat reingebracht pot. wnosić do środka, nadrabiać
3. reinfallen czasownik fällt rein, fiel rein, ist reingefallen pot. wpadać in etwas do czegoś; auf jemanden reinfallen dawać się komuś zwieść; auf etwas reinfallen nabierać się na coś; mit jemandem/etwas reinfallen nic nie wskórać u kogoś/z czymś
4. reingehen czasownik geht rein, ging rein, ist reingegangen pot. wchodzić
5. reingucken czasownik guckt rein, guckte rein, hat reingeguckt pot. zaglądać
6. reinhängen czasownik hängt rein, hängte rein, hat reingehängt; sich reinhängen pot. wciągać się, angażować się, oddawać się bez reszty
7. reinhauen czasownik haut rein, haute rein, hat reingehauen pot. wcinać, pałaszować, napychać się; jemandem eine reinhauen pot. dawać komuś w pysk
8. reinkommen czasownik kommt rein, kam rein, ist reingekommen pot. wchodzić
9. reinkriechen czasownik kriecht rein, kroch rein, ist reingekrochen pot. wpełzać
10. reinlegen czasownik legt rein, legte rein, hat reingelegt oszukiwać, wkładać
11. reinpacken czasownik packt rein, packte rein, hat reingepackt pot. upychać
12. reinpassen czasownik passt rein, passte rein, hat reingepasst mieścić się, pasować in etwas (AKK) do czegoś
13. reinpfuschen czasownik pfuscht rein, pfuschte rein, hat reingepfuscht pot. mieszać się jemandem in die Arbeit komuś do jego pracy, przeszkadzać
14. reinreden czasownik redet rein, redete rein, hat reingeredet pot. wtrącać się, przerywać; jemandem komuś
15. reinrutschen czasownik rutscht rein, rutschte rein, hat reingerutscht pot. wślizgiwać się, wpadać in etwas (AKK) w coś
16. reinschauen czasownik schaut rein, schaute rein, hat reingeschaut pot. zaglądać
17. reinstecken czasownik steckt rein, steckte rein, hat reingesteckt pot. ładować Geld in etwas (AKK) pieniądze w coś
18. reintun czasownik tut rein, tat rein, hat reingetan pot. wkładać, wstawiać
19. reinziehen czasownik zieht rein, zog rein, hat reingezogen pochłaniać, pić, wciągać
20. reinfahren czasownik fährt rein, fuhr rein, ist reingefahren pot. wjeżdżać, wprowadzać
21. zufällig przymiotnik, przysłówek przypadkowy, przypadkowo, przypadkiem; eine zufällige Begegnung/Bekanntschaft przypadkowe spotkanie/przypadkowa znajomość; Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig podobieństwo do prawdziwych osób jest całkowicie przypadkowe; jemanden zufällig treffen spotkać kogoś przypadkiem; weißt du zufällig, wie viel das kostet? czy wiesz przypadkiem, ile to kosztuje?; störe ich zufällig nicht? czy czasem nie przeszkadzam?

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.