SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

 
Fenster das (PL die Fenster) okno; zum Fenster hinausschauen wyglądać przez okno; aus dem Fenster fallen wypaść przez okno; die Fenster sehen auf den Garten/zur Straße okna wychodzą na ogród/ulicę; das Geld zum Fenster hinauswerfen przen. wyrzucać pieniądze w błoto; aktives Fenster infor. aktywne okno
Pop-up-Fenster das (PL die Pop-up-Fenster) infor. wyskakujące okno, okno pop-up
Sprossenfenster das (PL die Sprossenfenster) okno szprosowe, okno ze szprosami
Nordfenster das (PL die Nordfenster) okno północne, okno wychodzące na północ
Südfenster das (PL die Südfenster) okno południowe, okno wychodzące na południe
Kastenfenster das (PL die Kastenfenster) okno skrzynkowe
Zeitfenster das (PL die Zeitfenster) ramy czasowe, przedział czasu (na zrobienie czegoś), przen. okno czasowe
Gaube die (PL die Gauben) okno mansardowe
Kontrollfenster das (PL die Kontrollfenster) tech. okienko kontrolne, infor. okno sterowania
Auslage die (PL die Auslagen) wystawa (sklepowa), okno wystawowe; Auslagen wydatki, koszty
wegklicken czasownik klickt weg, klickte weg, hat weggeklickt pot. zamykać kliknięciem (okno programu)
ausblenden czasownik blendet aus, blendete aus, hat ausgeblendet wycinać, wyciszać, przemilczać, infor. ukrywać; das Fenster ausblenden infor. ukrywać okno
hinaufsehen czasownik sieht hinauf, sah hinauf, hat hinaufgesehen spoglądać w górę, podnosić wzrok zu jemandem/zu einem Fenster na kogoś/na okno
Kellerfenster das (PL die Kellerfenster) okno piwniczne
Doppelfenster das (PL die Doppelfenster) okno podwójne
Stichbogenfenster das (PL die Stichbogenfenster) okno łukowe
auffliegen czasownik fliegt auf, flog auf, ist aufgeflogen wzlatywać, wznosić się, wylatywać w powietrze, rozwierać się (okno), pot. wpaść, skończyć się nagle wskutek ujawnienia; der Rauschgiftschmuggel ist aufgeflogen przemyt narkotyków został wykryty
Dialogfenster das (PL die Dialogfenster) infor. okno dialogowe
offen przymiotnik otwarty; das Fenster ist offen okno jest otwarte; offen bleiben być otwartym; offen legen ujawniać, wyjawiać, obnażać; offene Rechnung nieuregulowany rachunek; offene Haare rozpuszczone włosy; offene Stelle wolne miejsce, nieobsadzone miejsce; für etwas offen sein być otwartym na coś
kippen czasownik kippt, kippte, hat gekippt wywracać, wysypywać, wypróżniać, przechylać; (ist gekippt) wywracać się; das Fenster kippen uchylać okno
Dachfenster das (PL die Dachfenster) okno dachowe
gegen przyimek + AKK przeciw, przeciwko, około; gegen jemanden/etwas sein być przeciwko komuś/czemuś; ich habe nichts gegen ihn nie mam nic przeciw niemu; gegen den Strom pod prąd; gegen die Sonne schauen patrzeć pod słońce; das ist gegen das Gesetz to jest sprzeczne z prawem; gegen die Tür schlagen walić w drzwi; gegen die Wand o ścianę; gegen Kaution za kaucją; der Regen klatscht gegen das Fenster deszcz stuka w okno; gegen Ende der Vorstellung pod koniec przedstawienia
Schaufenster das (PL die Schaufenster) okno wystawowe, wystawa
zumachen czasownik macht zu, machte zu, hat zugemacht zamykać; mach das Fenster zu! zamknij okno!; mach zu! pospiesz się!
Aktionsfenster das (PL die Aktionsfenster) infor. okno akcji
zu przyimek + DAT do, na, przez, w, na, po, zbyt; zu sein być zamkniętym, pot. być wstawionym; ab und zu czasami, czasem, niekiedy, raz na jakis czas, od czasu do czasu, co pewien czas; das Fenster ist zu okno jest zamknięte; leider war das Museum schon zu niestety muzeum było już zamknięte
Gitterfenster das (PL die Gitterfenster) zakratowane okno
Navigationsfenster das (PL die Navigationsfenster) infor. okno nawigacji
hinausschreien czasownik schreit hinaus, schrie hinaus, hat hinausgeschrien/ hinausgeschrieen krzyczeć na zewnątrz zum Fenster przez okno, lit. wykrzyczeć; seinen Schmerz hinausschreien wykrzyczeć swój ból
Sichtfenster das (PL die Sichtfenster) okno widokowe, okienko (w kopercie)

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Lkw, Osterfrühstück, osoba, geleistet, biegen, bańka, Rückvergütung, podłokietnik, adres, Aufstellung, miejsce pracy, Termin, honor, anheizen, Avocado, Iltis, jabłko, gruszka, ma dla zwierząt, behelfen, mitteilen, erwerben, Paranoia, lieber, laut, karmę

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 18-02-2024 12:28


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków