SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

 
Part der (PL die Parts oder die Parte) rola, muz. partia; der (PL die Parten) udział
Scholle die (PL die Schollen) skiba, bryła ziemi, kra, icht. gładzica, przen. rola, gleba
Flur der (PL die Flure) przedpokój, korytarz; die (PL die Fluren) rola, ziemia uprawna, łan, niwa; allein auf weiter Flur sein przen. być sam jak palec
Acker der (PL die Äcker) pole, rola, hist. akr; ein fruchtbarer Acker żyzne pole
Geschlechterrolle die (PL die Geschlechterrollen) rola wynikająca z płci, rola przypisana płci
Filmrolle die (PL die Filmrollen) rola filmowa, taśma filmowa
Doppelrolle die (PL die Doppelrollen) podwójna rola
Eigenschaft die (PL die Eigenschaften) właściwość, cecha, przymiot, charakter, funkcja, rola; eine gute/schlechte Eigenschaft dobra/zła cecha; sie hat auch gute Eigenschaften ona ma również dobre cechy; Wasser hat die Eigenschaft, bei 0°C zu gefrieren woda ma taką właściwość, że przy 0°C zamarza; er ist in amtlicher Eigenschaft hier on jest tu w charakterze urzędnika, on jest tu urzędowo
Theaterrolle die (PL die Theaterrollen) rola teatralna
Titelrolle die (PL die Titelrollen) rola tytułowa
Rolle die (PL die Rollen) kółko, rolka, rola (teatralna, filmowa), znaczenie, przewrót, fikołek
ausspielen czasownik spielt aus, spielte aus, hat ausgespielt grać do końca, przestawać grać, zagrywać (kartę), rozgrywać; er hat seine Rolle ausgespielt jego rola się skończyła
Nebenrolle die (PL die Nebenrollen) rola drugoplanowa
Hauptrolle die (PL die Hauptrollen) główna rola
Schlüsselrolle die (PL die Schlüsselrollen) kluczowa rola
Partie die (PL die Partien) sport muz. partia, runda, rola (w sztuce teatralnej), partia (towaru); gute Partie dobra partia
Rotulus der (PL die Rotuli) dawn. zwój, spis akt, rola teatralna
Führungsrolle die (PL die Führungsrollen) rolka prowadząca, wałek prowadzący, wiodąca rola
Land das (PL die Länder) ląd, wieś, rola, grunt, kraj, kraj związkowy, land, kraina; Land in Sicht! ląd na horyzoncie!; die Bräuche ferner Länder zwyczaje dalekich krajów; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca; auf dem Land/Lande wohnen mieszkać na wsi; durch die Lande ziehen wędrować po świecie

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
gezaubert, hartzen, Hoden, Montag, rolę, zwiększać, mięsień, ausprobieren, zastępczy, zboczony, spożywać, zboczeniec, szkoła podstawowa, Verteilung, schwenken, pocztówka, odwiedzać, wiele dni, analizować, wysoko, listy, Stall, żreć, Erz, Egipt, wartet

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 23-02-2024 12:08


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków