SŁOWNIK DEPL.PL
selten przymiotnik, przysłówek (seltener, seltenste) rzadki, niezwykły, dziwny, rzadko, niezwykle, dziwnie, nadzwyczaj, szczególnie, wyjątkowo; ein seltenes Ereignis/Tier rzadkie wydarzenie/zwierzę; er spricht selten darüber on rzadko o tym mówi; ein selten schönes Exemplar nadzwyczaj piękny egzemplarz; ein selten preiswertes Angebot wyjątkowo korzystna cenowo oferta
rar przymiotnik, przysłówek rzadki, unikalny, unikatowy, rzadko, unikalnie, unikatowo; rar sein należeć do rzadkości; sich rar machen rzadko się pokazywać
Wenigfahrer der (PL die Wenigfahrer) pot. osoba rzadko prowadząca samochód
dünn przymiotnik, przysłówek cienki, chudy, szczupły, rzadki, cienko, rzadko; dünne Haare rzadkie włosy; mit jemandem durch dick und dünn gehen przen. dzielić z kimś dolę i niedolę, być z kimś na dobre i na złe
besiedeln czasownik besiedelt, besiedelte, hat besiedelt zasiedlać, zaludniać, kolonizować, bot. zool. występować; das Land ist dicht/dünn besiedelt ten kraj jest gęsto/rzadko zaludniony; Füchse besiedeln ganz Mitteleuropa lisy występują w całej Europie Środkowej
ungebräuchlich przymiotnik rzadki, rzadko stosowany
säen czasownik sät, säte, hat gesät siać; Unruhe säen siać niepokój; dünn gesät sein rzadko występować


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Ausdruck, czasopismo, Wortschatz, lenken, odrzucony, zabrać, Ballung, steuern, Ingenieur, anknüpfen, Pipeline, popełniać, Ausdehnung, Gipfel, verschütten, Lücke, kontynuacja, Rakete, zuteil, krachen, Schlichtungsstelle, Ärger, pozwalać, gewährleisten, pewność siebie, unter

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków