SŁOWNIK DEPL.PL
schlug czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika schlagen
herausschlagen czasownik schlägt heraus, schlug heraus, hat herausgeschlagen wykuwać, wyrąbywać, wybijać, wytrącać; sich herausschlagen wydobywać się, buchać; Vorteile herausschlagen pot. wyciągać korzyści
Fresse die (PL die Fressen) wulg. morda, jadaczka, pysk, ryj; er schlug ihm in die Fresse dał mu w mordę; sich auf die Fresse legen/stürzen upaść na ryj; die Fresse halten stulić pysk
umschlagen czasownik schlägt um, schlug um, hat umgeschlagen przeładowywać, okładać; ein Tuch umschlagen narzucać szal; einen Mantel umschlagen zarzucać płaszcz; eine Seite umschlagen przewracać stronę; (ist umgeschlagen) przewracać się, zmieniać się nagle (pogoda, nastrój)
vorschlagen czasownik schlägt vor, schlug vor, hat vorgeschlagen proponować; jemanden als Kandidaten vorschlagen proponować kogoś jako kandydata, wysuwać czyjąś kandydaturę
aufschlagen czasownik schlägt auf, schlug auf, hat aufgeschlagen otwierać, rozbijać, przybijać, stawiać, uderzać, wzrastać (cena); ein Zelt aufschlagen rozbijać namiot; den Mantelkragen aufschlagen stawiać kołnierz płaszcza; auf etwas aufschlagen uderzać o coś / w coś
abschlagen czasownik schlägt ab, schlug ab, hat abgeschlagen odbijać, odpierać atak, odmawiać, odrzucać; den Putz abschlagen zbijać tynk; eine Bitte abschlagen odrzucić prośbę
schlagen czasownik schlägt, schlug, hat geschlagen bić, uderzać, walić, ubijać, wybijać, wytrącać, rozbijać, pokonywać; sich mit jemandem schlagen bić się z kimś; Alarm schlagen bić na alarm; einen Rekord schlagen pobijać rekord; den Takt schlagen wybijać takt; eine Schlacht schlagen staczać bitwę; sich nicht geschlagen geben nie dawać za wygraną, nie kapitulować; Eiweiß zu Schnee schlagen gastr. ubijać białko na pianę; mit jemandem/etwas geschlagen sein pot. mieć z kimś duży kłopot/duże utrapienie
leckschlagen czasownik schlägt leck, schlug leck, ist leckgeschlagen ulegać przedziurawieniu, ulegać przebiciu
anschlagen czasownik schlägt an, schlug an, hat angeschlagen przybijać, uderzać w coś, wywieszac ogłoszenie
nachschlagen czasownik schlägt nach, schlug nach, hat nachgeschlagen sprawdzać, szukać; (ist nachgeschlagen) lit. wrodzić się jemandem w kogoś
einschlagen czasownik schlägt ein, schlug ein, hat eingeschlagen wbijać, wybijać, wywalać, trafiać, cieszyć się powodzeniem, wchodzić w zakres, skutkować; Hand einschlagen pot. przybić piątkę
zuschlagen czasownik schlägt zu, schlug zu, hat zugeschlagen zatrzaskiwać, przybijać, zabijać gwoździami, przybijać (na licytacji), przydzielać, przyznawać; (ist zugeschlagen) zatrzaskiwać, uderzać auf jemanden na kogoś
fehlschlagen czasownik schlägt fehl, schlug fehl, ist fehlgeschlagen chybiać celu, nie powieść się, spełzać na niczym; fehlgeschlagen przymiotnik chybiony, nieudany
totschlagen czasownik schlägt tot, schlug tot, hat totgeschlagen pobić na śmierć
gegeneinanderschlagen czasownik schlägt gegeneinander, schlug gegeneinander, hat gegeneinandergeschlagen uderzać o siebie
herumschlagen czasownik schlägt herum, schlug herum, hat herumgeschlagen; sich herumschlagen pot. bić się, tłuc się, przen. zmagać się mit etwas z czymś
überschlagen czasownik schlägt über, schlug über, ist übergeschlagen przemieniać się, przeobrażać się, przechodzić, przetaczać się (fala), przeskakiwać (iskra); (überschlägt, überschlug, hat überschlagen) obliczać szacunkowo; sich überschlagen przewracać się, koziołkować, dachować (o pojeździe), załamywać się (głos), spiętrzać się (wydarzenia)
zusammenschlagen czasownik schlägt zusammen, schlug zusammen, hat zusammengeschlagen uderzać o siebie, dotkliwie pobić, rozbijać, tłuc, potrzaskać; die Hacken zusammenschlagen trzasnąć obcasami; das Tischtuch zusammenschlagen składać obrus; die Hände über dem Kopf zusammenschlagen załamywać ręce; ein Gestell zusammenschlagen zbijać rusztowanie
durchschlagen czasownik schlägt durch, schlug durch, hat durchgeschlagen przebijać, przekuwać, przecedzać, spodobać się (np. o spektaklu), przekonywać (o argumentach), przebijać (o kalce); (durchschlägt, durchschlug, hat durchschlagen) przebijać, przeszywać
hochschlagen czasownik schlägt hoch, schlug hoch, hat hochgeschlagen stawiać den Mantelkragen kołnierz płaszcza; (ist hochgeschlagen) buchać; die Flammen schlugen hoch płomienie strzelały wysoko
vollschlagen czasownik schlägt voll, schlug voll, hat vollgeschlagen pot. napychać się; ich hatte mich mit Braten vollgeschlagen napchałem się pieczenią; (ist vollgeschlagen) naut. nabierać wody
hineinschlagen czasownik schlägt hinein, schlug hinein, hat hineingeschlagen wbijać; (ist hineingeschlagen) wpadać (na coś)
ausschlagen czasownik schlägt aus, schlug aus, hat ausgeschlagen wybijać, obijać, wykładać, wykuwać, występować, pojawiać się (np. o wilgoci na ścianie), kopać, wierzgać; die Zähne/den Nagel ausschlagen wybijać zęby/gwóźdź; den Vorschlag ausschlagen odrzucać propozycję
niederschlagen czasownik schlägt nieder, schlug nieder, hat niedergeschlagen powalać, zwalać z nóg, chem. wytrącać, prawn. umarzać, wstrzymywać, uspokajać, uśmierzać, przen. wyrażać się, odzwierciedlać się; den Aufstand niederschlagen tłumić powstanie; die Augen niederschlagen spuszczać oczy


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
gelang, vorne, Frieden, Rücksicht, schmollen, owoce morza, befreit, betteln, Bier, Deutschkurs, aufblasen, cynamon, spann, poświadczenie, pro forma, pozostawić, überwachen, Kriminalität, ungeschickt, smażony, bewaffnet, Menschenrechte, Tafeln, przyzwyczajać, Kakao, schlürfen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków