SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

schweigend przymiotnik, przysłówek milczący, milcząco, w milczeniu, milczkiem
dastehen czasownik steht da, stand da, hat dagestanden stać, pozostawać, znajdować się; ohne Mittel dastehen pozostawać bez środków do życia; allein dastehen być odosobnionym, żyć samotnie; schweigend dastehen stać w milczeniu; schlecht dastehen lassen źle wypaść, stawiać się w złym świetle

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
przemoc, wymazać, wibracja, kompromissfähig, zakręt, Finanzbuchhaltung, grüne, keinerlei, verauslagen, Postfach, Wschód, spießen, wschodni, wider, schować, Bilanz, na miejscu, ceglasty, temporär, Genitiv, linie lotnicze, Rechnungswesen, Pore, wulgarny, podpaska, annähen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków