•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-05 00:15

  • Haseł: 65980


1. Beischlaf der (nur Singular) form. stosunek płciowy, spółkowanie; außerehelicher Beischlaf pozamałżeński stosunek płciowy; den Beischlaf vollziehen odbyć stosunek płciowy
2. Relation die (PL die Relationen) relacja, stosunek
3. Beziehung die (PL die Beziehungen) wzgląd, stosunek, związek, kontakt; zu jemandem Beziehungen unterhalten utrzymywać z kimś stosunki; internationale Beziehungen stosunki międzynarodowe; Ursache-Wirkung-Beziehung związek przyczynowo-skutkowy; seine Beziehungen spielen lassen używać swoich wpływów
4. Beschäftigungsverhältnis das (PL die Beschäftigungsverhältnisse) stosunek zatrudnienia, stosunek pracy; sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis stosunek zatrudnienia objęty obowiązkiem ubezpieczenia społecznego
5. Verhältnis das (PL die Verhältnisse) porównanie, stosunek, proporcja, sytuacja, pot. romans, miłostka; Verhältnisse warunki; über seine Verhältnisse ponad stan; im Verhältnis zu ihrem Alter jak na jej wiek
6. anbinden czasownik bindet an, band an, hat angebunden przywiązywać, przytraczać, uwiązywać, nawiązywać stosunek, zadzierać mit jemandem z kimś
7. Geschlechtsverkehr der (nur Singular) stosunek płciowy; mit jemandem Geschlechtsverkehr haben współżyć z kimś seksualnie
8. Preis-Leistung-Verhältnis das (PL die Preis-Leistung-Verhältnisse) stosunek ceny do jakości
9. Coitus der (PL die Coitus) stosunek płciowy
10. Größenverhältnis das (PL die Größenverhältnisse) proporcja wielkości, stosunek wielkości, skala
11. Abhängigkeitsverhältnis das (PL die Abhängigkeitsverhältnisse) stosunek zależności
12. Haftungsverhältnis das (PL die Haftungsverhältnisse) prawn. stosunek odpowiedzialności
13. Innenrechtsverhältnis das (PL die Innenrechtsverhältnisse) prawn. wewnętrzny stosunek prawny
14. Kraftverhältnis das (nur Singular) stosunek sił
15. Beamtenverhältnis das (PL die Beamtenverhältnisse) stosunek służbowy urzędnika państwowego
16. Verwandtschaftsverhältnis das (PL die Verwandtschaftsverhältnisse) stosunek pokrewieństwa
17. Rechtsverhältnis das (PL die Rechtsverhältnisse) prawn. stosunek prawny
18. Gesellschaftsverhältnis das (PL die Gesellschaftsverhältnisse) prawn. stosunek spółki
19. Gleichordnungsverhältnis das (PL die Gleichordnungsverhältnisse) prawn. stosunek równorzędności
20. Arbeitsverhältnis das (PL die Arbeitsverhältnisse) stosunek pracy; in einem Arbeitsverhältnis stehen być zatrudnionym
21. koitieren czasownik koitiert, koitierte, hat koitiert odbywać stosunek płciowy, spółkować
22. Aufhebungsvertrag der (PL die Aufhebungsverträge) umowa anulująca określony stosunek prawny, umowa znosząca określony stan prawny
23. Mischungsverhältnis das (PL die Mischungsverhältnisse) stosunek składników mieszanki
24. Kräfteverhältnis das (PL die Kräfteverhältnisse) stosunek sił; die Europawahlen haben die Kräfteverhältnisse im EU-Parlament verändert wybory europejskie zmieniły rozkład sił w Parlamencie Europejskim
25. Wechselbeziehung die (PL die Wechselbeziehungen) wzajemny stosunek, korelacja
26. Dienstverhältnis das (PL die Dienstverhältnisse) stosunek służbowy
27. Väterlichkeit die (nur Singular) ojcowskie usposobienie, ojcowski stosunek
28. Probearbeitsverhältnis das (PL die Probearbeitsverhältnisse) stosunek pracy na okres próbny
29. Wechselverhältnis das (PL die Wechselverhältnisse) wzajemny stosunek

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu