SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

begründet przymiotnik uzasadniony; in etwas (DAT) begründet sein mieć swoją podstawę w czymś
vertretbar przymiotnik uzasadniony, dopuszczalny
gerechtfertigt przymiotnik usprawiedliwiony, uzasadniony; forma Partizip Perfekt czasownika rechtfertigen
triftig przymiotnik, przysłówek doniosły, przekonujący, uzasadniony, przekonująco
Angst die (PL die Ängste) strach, obawa, lęk, trwoga, niepokój; Angst um jemanden/etwas obawa o kogoś/coś; vor Angst ze strachu; Angst haben bać się; berechtigte/übertriebene Angst vor jemandem/etwas uzasadniony/przesadny strach przed kimś/czymś; jemandem Angst machen napędzić komuś strachu, przestraszyć kogoś
berechtigt przymiotnik upoważniony, uprawniony, słuszny, uzasadniony; zu etwas berechtigt sein być do czegoś upoważnionym, być do czegoś uprawnionym
wohlbegründet przymiotnik dobrze uzasadniony
legitim przymiotnik lit. legalny, prawowity, zgodny z prawem, z prawego łoża, prawnie uznany, prawny, uzasadniony
rechtens przymiotnik form. uzasadniony prawnie, zgodny z prawem
sinnvollerweise przysłówek sensownie, w uzasadniony sposób
gerecht przymiotnik, przysłówek sprawiedliwy, słuszny, uzasadniony, sprawiedliwie, słusznie; ein gerechtes Urteil sprawiedliwy wyrok; jemandem gerecht werden oceniać kogoś sprawiedliwie, oddawać komuś sprawiedliwość; einer Aufgabe gerecht werden sprostać zadaniu; ein gerechter Anspruch uzasadnione roszczenie
Interesse das (PL die Interessen) zainteresowanie, interes, korzyść; Interesse an jemandem/etwas haben interesować się kimś/czymś; Interesse zeigen okazywać zainteresowanie; sie hat Interesse daran mitzuarbeiten ona jest zainteresowana współpracą; etwas aus/mit Interesse tun robić coś z zainteresowania/z zainteresowaniem; jemandes Interesse für etwas wecken wzbudzać czyjeś zainteresowanie czymś; berechtigtes/rechtliches Interesse uzasadniony/prawny interes; öffentliches/persönliches Interesse interes publiczny/prywatny

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
nadmierne, verschachteln, Schreibschutz, zachwycać, anklemmen, burdel, mów, ungekämmt, modrzew, Strafanstalt, Eisengitter, Eisengießerei, Fachkenntnisse, koszyk, Vorführung, Arbeitsweise, Ausgangsverbot, überlappen, verängstigt, verschmoren, spot, anklingen, Meeting, saperka, Unterhaltungsgabe, graty

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 03-06-2024 00:19


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków