Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 08-29 01:06

Haseł: 68305
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Üblichkeit die (PL die Üblichkeitenen) zwyczaj, konwencja
2. Gepflogenheit die (PL die Gepflogenheiten) zwyczaj
3. Sitte die (PL die Sitten) zwyczaj, obyczaj, pot. obyczajówka; Sitten maniery; andere Länder, andere Sitten co kraj, to obyczaj
4. Brauch der (PL die Bräuche) obyczaj, zwyczaj; nach altem Brauch według dawnego zwyczaju
5. Stammesbrauch der (PL die Stammesbräuche) zwyczaj plemienny, obrzęd plemienny
6. Usus der (nur Singular) uzus, zwyczaj
7. Landesbrauch der (PL die Landesbräuche) zwyczaj danego kraju
8. gewohnt przymiotnik zwykły; wie gewohnt jak zwykle; ich bin es gewohnt, zu... jestem przyzwyczajony, mam zwyczaj
9. aneignen czasownik eignet an, eignete an, hat angeeignet przywłaszczać, przyswajać, przejmować, przyjmować; sich (DAT) eine Sprache aneignen przyswajać sobie język; eine Sitte aneignen przejmować zwyczaj; sich (DAT) Verdienste aneignen przypisywać sobie zasługi
10. pflegen czasownik pflegt, pflegte, hat gepflegt pielęgnować, opiekować się, konserwować (zabytki); (pflegt, pflegte/pflog, hat gepflegt/gepflogen) kultywować, uprawiać, zajmować się, mieć zwyczaj; Freundschaft pflegen utrzymywać przyjaźń, pielęgnować przyjaźń
11. Gebrauch der (PL die Gebräuche) użycie, użytek, zwyczaj; Sitten und Gebräuche obyczaje i zwyczaje
12. erhalten czasownik erhält, erhielt, hat erhalten otrzymywać, dostawać, utrzymywać, zachowywać, konserwować; von etwas Kenntnis erhalten dowiedzieć się o czymś; von jemandem ein Lob erhalten otrzymać od kogoś pochwałę; ein Gehalt/eine Geldstrafe erhalten otrzymać pensję/karę pieniężną; Urlaub erhalten dostać urlop; Teer erhält man aus Kohle smołę otrzymuje się z węgla; jemanden am Leben erhalten utrzymać kogoś przy życiu; sich erhalten utrzymywać się; diese Sitte hat sich erhalten ten zwyczaj utrzymał się; den Frieden erhalten utrzymywać pokój; erhalte dir deine gute Laune! nie trać dobrego nastroju!; eine große Familie zu erhalten haben mieć dużą rodzinę do utrzymania
13. Trott der (nur Singular) trucht, przen. tryb, zwyczaj; immer im alten Trott normalnym trybem; in einen Trott geraten popadać w rutynę
14. Büttenrede die (PL die Büttenreden) mowa karnawałowa (zwyczaj głównie nadreński)
15. Polterabend der (PL die Polterabende) zwyczaj przedślubny tłuczenia porcelany przed domem panny młodej, wieczór kawalerski, wieczór panieński
16. Hausbrauch der (PL die Hausbräuche) obyczaj domowy, zwyczaj domowy
17. Habit der/das (PL die Habite) rel. habit, lit. strój (okolicznościowy); das/der (PL die Habits) zwyczaj

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A