SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Üblichkeit die (PL die Üblichkeitenen) zwyczaj, konwencja
Gepflogenheit die (PL die Gepflogenheiten) zwyczaj
Sitte die (PL die Sitten) zwyczaj, obyczaj, pot. obyczajówka; Sitten maniery; andere Länder, andere Sitten co kraj, to obyczaj
Brauch der (PL die Bräuche) obyczaj, zwyczaj; nach altem Brauch według dawnego zwyczaju; zum guten Brauch gehören należeć do dobrego zwyczaju
Stammesbrauch der (PL die Stammesbräuche) zwyczaj plemienny, obrzęd plemienny
Usus der (nur Singular) uzus, zwyczaj
Landesbrauch der (PL die Landesbräuche) zwyczaj danego kraju
üblich przymiotnik, przysłówek zwykły, zwyczajowy, utarty, normalny, zwykle, zwyczajowo; wie üblich jak zwykle; das ist hier so üblich taki jest tu zwyczaj; allgemein üblich powszechnie przyjęty
gewohnt przymiotnik zwykły; wie gewohnt jak zwykle; ich bin es gewohnt, zu... jestem przyzwyczajony, mam zwyczaj
aneignen czasownik eignet an, eignete an, hat angeeignet przywłaszczać, przyswajać, przejmować, przyjmować; sich (DAT) eine Sprache aneignen przyswajać sobie język; eine Sitte aneignen przejmować zwyczaj; sich (DAT) Verdienste aneignen przypisywać sobie zasługi
pflegen czasownik pflegt, pflegte, hat gepflegt pielęgnować, opiekować się, konserwować (zabytki); einen Kranken pflegen opiekować się chorym; einen Garten pflegen pielęgnować ogród; Freundschaft pflegen utrzymywać przyjaźń, pielęgnować przyjaźń; (pflegt, pflegte/pflog, hat gepflegt/gepflogen) kultywować, uprawiać, zajmować się, mieć zwyczaj
Gebrauch der (PL die Gebräuche) użycie, użytek, zwyczaj; Sitten und Gebräuche obyczaje i zwyczaje
erhalten czasownik erhält, erhielt, hat erhalten otrzymywać, dostawać, utrzymywać, zachowywać, konserwować; von etwas Kenntnis erhalten dowiedzieć się o czymś; von jemandem ein Lob erhalten otrzymać od kogoś pochwałę; ein Gehalt/eine Geldstrafe erhalten otrzymać pensję/karę pieniężną; Urlaub erhalten dostać urlop; Teer erhält man aus Kohle smołę otrzymuje się z węgla; jemanden am Leben erhalten utrzymać kogoś przy życiu; sich erhalten utrzymywać się; diese Sitte hat sich erhalten ten zwyczaj utrzymał się; den Frieden erhalten utrzymywać pokój; erhalte dir deine gute Laune! nie trać dobrego nastroju!; eine große Familie zu erhalten haben mieć dużą rodzinę do utrzymania
Trott der (nur Singular) trucht, przen. tryb, zwyczaj; immer im alten Trott normalnym trybem; in einen Trott geraten popadać w rutynę
Büttenrede die (PL die Büttenreden) mowa karnawałowa (zwyczaj głównie nadreński)
Polterabend der (PL die Polterabende) zwyczaj przedślubny tłuczenia porcelany przed domem panny młodej, wieczór kawalerski, wieczór panieński
Hausbrauch der (PL die Hausbräuche) obyczaj domowy, zwyczaj domowy
Habit der/das (PL die Habite) rel. habit, lit. strój (okolicznościowy); das/der (PL die Habits) zwyczaj

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Sahne, potrzeba, verwelken, Obstsalat, googeln, kwit, faxen, zabieg, warnen, andauernd, stroik, włączać, Geschirrspüler, Gewölbe, wigilia, Schinken, beschmutzen, byk, jabłko, schwach, ziemniak, fit, erstrebenswert, Zwischensumme, Titel, Gegenteil

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 28-11-2023 13:37


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków