SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

 
Stadt die (PL die Städte) miasto; eine kleine Stadt am Rhein małe miasto nad Renem, miasteczko nad Renem; die Stadt Berlin miasto Berlin; eine Stadt mit/von 700 000 Einwohnern miasto z 700 000 mieszkańców; in der/einer Stadt leben mieszkać w mieście; am Rande/im Zentrum einer Stadt wohnen mieszkać na obrzeżach/w centrum miasta; die Ewige Stadt Rom wieczne miasto Rzym; die Heilige Stadt święte miasto (Jerozolima); in die Stadt ziehen przenosić się do miasta; die ganze Stadt spricht von diesem Skandal całe miasto mówi o tym skandalu; in die Stadt gehen iść do miasta, iść na miasto
in przyimek + DAT/AKK w, we, na; in der Tasche/Hand w torbie/ręce; sie wohnt in Berlin ona mieszka w Berlinie; in zwei Wochen za dwa tygodnie; in diesem Jahr w tym roku; im Jahr 1990 w roku 1990; im Juni w czerwcu; im Nebel we mgle; in Rot gekleidet ubrany na czerwono; gut sein in Mathematik być dobrym z matematyki; das Kleid in den Schrank hängen wieszać sukienkę do szafy; in die Stadt fahren jechać do miasta
Ereignis das (PL die Ereignisse) zdarzenie, wydarzenie; das Ereignis des Jahres wydarzenie roku; ein bedeutendes/historisches Ereignis znaczące/historyczne wydarzenie; das Konzert war ein Ereignis für unsere Stadt ten koncert był wydarzeniem dla naszego miasta; ein freudiges Ereignis radosne wydarzenie, przen. narodziny dziecka
südlich przymiotnik, przysłówek + GEN na południe, w kierunku południowym; südlich von Warschau na południe od Warszawy; südlich der Stadt na południe od miasta
kreisfrei przymiotnik wydzielony (z powiatu); eine kreisfreie Stadt miasto wydzielone
einnehmen czasownik nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen zajmować, inkasować, ujmować, zjednywać, zdobywać; Medikamente einnehmen zażywać leki; eine Mahlzeit einnehmen spożywać posiłek; einen Platz einnehmen zajmować miejsce; eine Pose einnehmen przybierać pozę; die Stadt einnehmen mil. zdobywać miasto
Zerstörung die (nur Singular) zniszczenie, zburzenie einer Stadt miasta, spustoszenie
östlich przymiotnik, przysłówek + GEN wschodni, na wschód; östlich von Warschau na wschód od Warszawy; östlich der Stadt na wschód od miasta
durchführen czasownik führt durch, führte durch, hat durchgeführt przeprowadzać jemanden durch etwas kogoś przez coś; eine Aktion/eine Reform durchführen przeprowadzać akcję/reformę; eine Investition durchführen przeprowadzać inwestycję, realizować inwestycję; eine Operation/Messungen durchführen przeprowadzać operację/pomiary; er hat uns durch die ganze Ausstellung durchgeführt przeprowadził nas przez całą wystawę; die neue Autobahn führt mitten durch die Stadt durch nowa autostrada przebiega przez środek miasta
Bereich der/das (PL die Bereiche) obszar, zakres, zasięg, obręb, zakres władzy, kompetencja, dziedzina; der Bereich um den Äquator obszar wokół równika; das Grundstück liegt im Bereich der Stadt działka leży na obszarze miasta; der politische/soziale Bereich sfera polityczna/socjalna
autogerecht przymiotnik przyjazny samochodom; eine autogerechte Stadt miasto przyjazne samochodom
Atmosphäre die (PL die Atmosphären) atmosfera; die Atmosphäre der Venus atmosfera Wenus; der Satellit verglühte beim Wiedereintritt in die Atmosphäre satelita spalił się przy ponownym wejściu w atmosferę; eine kühle/angespannte Atmosphäre przen. chłodna/napięta atmosfera; eine Atmosphäre des Vertrauens przen. atmosfera zaufania; diese Stadt hat keine Atmosphäre przen. to miasto nie ma klimatu
nördlich przymiotnik, przysłówek + GEN północny, na północ; nördlich von Warschau na północ od Warszawy; nördlich der Stadt na północ od miasta
herumlaufen czasownik läuft herum, lief herum, ist herumgelaufen biegać w koło, chodzić w koło; in der Stadt herumlaufen pot. kręcić się po mieście, latać po mieście; um etwas herumlaufen otaczać coś
Durchmarsch der (PL die Durchmärsche) przemarsz durch die Stadt przez miasto, pot. rozwolnienie
hineinreichen czasownik reicht hinein, reichte hinein, hat hineingereicht podawać do środka in den Wagen do samochodu, sięgać bis in die Stadt aż do środka miasta, wystarczać do czegoś; unsere Vorräte reichen bis in den Herbst hinein nasze zapasy starczą aż do jesieni
mitten przysłówek w środku, na środku; mitten in der Nacht/Stadt w środku nocy/miasta
es zaimek ono, je, to; es regnet pada (deszcz); es gibt in der Stadt eine gute Schule w mieście jest dobra szkoła; so ist es otóż to
westlich przymiotnik, przysłówek + GEN zachodni, na zachód; westlich von Warschau na zachód od Warszawy; westlich der Stadt na zachód od miasta
ausradieren czasownik radiert aus, radierte aus, hat ausradiert wymazywać etwas mit dem Radiergummi coś gumką, pot. zrównać z ziemią, zgładzić; etwas aus seinem Gedächtnis ausradieren przen. wymazywać coś ze swojej pamięci; die Stadt wurde im Krieg fast völlig ausradiert miasto zostało niemal całkowicie zrównane z ziemią w czasie wojny
umherirren czasownik irrt umher, irrte umher, ist umhergeirrt błąkać się in der Stadt po mieście
rings przysłówek dokoła, dookoła, naokoło, ze wszystkich stron; rings um die Stadt verläuft eine Mauer dookoła miasta biegnie mur; sie ging rings ums Haus obeszła dom dookoła
brausen czasownik braust, brauste, hat/ist gebraust szumieć / pędzić; brausender Beifall gromkie oklaski; durch die Stadt brausen pędzić przez miasto
verlebendigen czasownik verlebendigt, verlebendigte, hat verlebendigt ożywiać; flackerndes Licht verlebendigte die glatte Fassade des Hauses migoczące światło ożywiło gładką fasadę domu; die Geschichte einer Stadt verlebendigen ożywić historię miasta
Zentrum das (PL die Zentren) środek, centrum; das industrielle/kulturelle Zentrum centrum przemysłowe/kulturalne; das Zentrum der Macht ośrodek władzy; im Zentrum der Stadt w centrum miasta; im Zentrum des Interesses stehen być w centrum zainteresowania
besichtigen czasownik besichtigt, besichtigte, hat besichtigt zwiedzać, dokonywać oględzin, dokonywać przeglądu, dokonywać inspekcji die Truppen oddziałów; die Stadt besichtigen zwiedzać miasto
niederlassen czasownik lässt nieder, ließ nieder, hat niedergelassen osiedlać się, osiadać; sich niederlassen siadać, zamieszkać na stałe in einer Stadt w jakimś mieście; sich auf die Knie niederlassen klękać; ein niedergelassener Arzt lekarz posiadający prywatny gabinet
auskennen czasownik sich auskennen; kennt sich aus, kannte sich aus, hat sich ausgekannt orientować się, znać się; sich mit etwas auskennen znać się na czymś; ich mit Kindern auskennen umieć obchodzić się z dziećmi; sich in etwas (DAT) auskennen orientować się w czymś; kennst du dich in der Stadt aus? orientujesz się w tym mieście?

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
verfahren, Nummer, Titel, Ewigkeit, pocieszenie, plik, Mitschüler, Stellvertreter, geholfen, Stellvertretung, puszczać się, Stockwerk, Rede, Schülersprecher, gemütlich, Hochmut, ersten, Kohl, ropucha, Sperrmüll, weiden, Zugangsdaten, mniejszość, Gespräch führen, beschaffen, Bewirtschaftung

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 26-05-2024 10:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków