SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

 
bekommen czasownik bekommt, bekam, hat bekommen dostawać, otrzymywać, uzyskać; (ist bekommen) służyć, wychodzić na zdrowie; die Nachricht bekommen, dass... otrzymywać wiadomość że..., dostawać wiadomość, że...; ein Kind bekommen urodzić dziecko; eine Krankheit bekommen nabawić się choroby; Lust bekommen nabierać ochoty; das wird dir gut bekommen to ci dobrze zrobi; Kälte bekommt mir nicht chłód mi nie służy
Herzschlag der (PL die Herzschläge) bicie serca, atak serca; einen Herzschlag bekommen dostać ataku serca
Breitseite die (PL die Breitseiten) bok, burta, mil. salwa burtowa; volle Breitseite bekommen przen. doświadczyć sytuacji kryzysowej
Glatze die (PL die Glatzen) łysina; eine Glatze bekommen/haben łysieć / mieć łysinę
Extrawurst die (nur Singular); jemandem eine Extrawurst braten pot. faworyzować kogoś, traktować kogoś wyjątkowo; eine Extrawurst kriegen/bekommen pot. być faworyzowanym, być traktowanym wyjątkowo
Glupschauge die (PL die Glupschaugen) płn-niem. wyłupiaste oko, wytrzeszczone oko; Glupschaugen bekommen/machen pot. wytrzeszczać oczy, wybałuszać gały
Lebenszeichen das (PL die Lebenszeichen) znak życia; kein Lebenszeichen von sich geben nie dawać znaku życia; seit ihrer Abreise haben sie kein Lebenszeichen von ihr bekommen od wyjazdu nie odezwała się do nich
Periode die (PL die Perioden) okres, period, cykl, miesiączka, menstruacja, pot. okres; sie hat ihre Periode pot. ona ma okres; eine Periode bekommen pot. dostać okresu
laufen czasownik läuft, lief, ist gelaufen biec, biegać, biegnąć, pędzić, ganiać, gnać, chodzić, przebiegać, upływać, pot. lecieć, tech. iść, pracować; Ski laufen jeździć na nartach; das Laufen bieganie, bieg; er musste laufen, um den Bus noch zu bekommen musiał biec, żeby zdążyć na autobus; ein neuer Film läuft im Kino nowy film leci w kinie; wir sind 20 km gelaufen przeszliśmy 20 km; das Kind läuft schon dziecko już chodzi; das kleine Stück können wir doch laufen kawałek możemy przejść pieszo; wie liefen die Gespräche? jak przebiegały rozmowy?; es lief alles wie geplant wszystko przebiegało zgodnie z planem; wie lief es? jak poszło?
Schiss der (nur Singular) pot. wulg. gówno, sraczka; Schiss bekommen dostać sraczki, wystraszyć się, spanikować
umsonst przysłówek za darmo, daremnie; etwas umsonst bekommen dostać coś za darmo; sich umsonst bemühen starać się na darmo
Antwort die (PL die Antworten) odpowiedź; keine Antwort bekommen nie otrzymać odpowiedzi; eine Antwort geben dać odpowiedź, odpowiedzieć; die Antwort verweigern odmawiać udzielenia odpowiedzi; eine witzige/kluge Antwort dowcipna/mądra odpowiedź; ordinäre Antwort prostacka odzywka
Korb der (PL die Körbe) kosz, koszyk; einen Korb bekommen przen. dostać kosza
Sonnenbrand der (PL die Sonnenbrände) oparzenie słoneczne; einen Sonnenbrand bekommen dostać oparzenia słonecznego
Rüffel der (PL die Rüffel) pot. bura, surowa nagana; einen Rüffel bekommen dostać burę
Anfall der (PL die Anfälle) napad, atak; einen epileptischen Anfall bekommen dostać napadu epilepsji; einen Anfall von Hysterie haben mieć atak histerii; einen Lachanfall kriegen pot. dostać napadu śmiechu; (nur Singular) nakład, ilość, wielkość, prawn. nabycie, przypadnięcie; der Anfall an Arbeit war sehr gering nakład pracy był niewielki
Schererei die (PL die Scherereien, mst PL) pot. kłopoty, tarapaty; mit jemandem Scherereien bekommen mieć z kimś kłopoty, narazić się komuś
Fuß der (PL die Füße) stopa, noga, podstawa, cokół, podnóże; zu Fuß pieszo, piechotą; der Fuß des Berges podnóże góry; Fuß fassen przen. zapuszczać korzenie, osiadać na stałe; von freiem Fuß antworten prawn. odpowiadać z wolnej stopy; bei Fuß! do nogi!; Kalte Füße bekommen pot. mieć pietra, dostać pietra
Packung die (PL die Packungen) opakowanie, paczka, med. okład, sport żarg. wielka przegrana; eine Packung Tee kaufen kupować opakowanie herbaty; etwas aus der Packung nehmen wyjmować coś z opakowania; eine Packung Zigaretten paczka papierosów; heiße Packungen gorące okłady; die Mannschaft hat eine gehörige/böse Packung bekommen/bezogen drużyna odniosła wielką przegraną
Koller der (PL die Koller) pot. szał; einen Koller bekommen wpaść w szał
Hunger der (nur Singular) głód; ich habe Hunger jestem głodny; Hunger bekommen zgłodnieć; Hunger auf etwas (AKK) haben mieć apetyt na coś; vor Hunger umkommen/sterben pot. umierać z głodu; Hunger leiden odczuwać głód; ich habe solchen Hunger! pot. jestem strasznie głodny!
Zubehör das/der (PL die Zubehöre/szwajc. Zubehörden) wyposażenie, osprzęt, akcesoria; das Zubehör einer Küche/einer Werkstatt wyposażenie kuchni/warsztatu; ein Haus mit allem Zubehör dom z pełnym wyposażeniem; das Zubehör eines Fotoapparates akcesoria aparatu fotograficznego; er hat ein Fahrrad mit allem Zubehör geschenkt bekommen otrzymał w prezencie rower z pełnym osprzętem
Griff der (PL die Griffe) rękojeść, trzonek, rączka, ucho, chwyt, uchwyt, klamka; einen guten Griff tun pot. dobrze trafić; etwas im Griff haben pot. mieć coś w małym palcu, znać się na czymś, mieć nad czymś kontrolę; ein Problem in den Griff bekommen pot. dać sobie radę z problemem
Husten der (PL die Husten; mst Singular) kaszel; feuchter/trockener Husten kaszel mokry/suchy; Husten bekommen/haben dostać kaszlu/mieć kaszel
Wutanfall der (PL die Wutanfälle) napad wściekłości; einen Wutanfall bekommen dostać napadu wściekłości
lebenslänglich przymiotnik, przysłówek dożywotni, na całe życie, dożywotnio; lebenslänglich verurteilt skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, skazany na dożywocie; lebenslänglich bekommen pot. dostać dożywocie
Problem das (PL die Probleme) problem, zagadnienie, kłopot; kein Problem! nie ma problemu, nie ma sprawy!; vor einem Problem stehen stać przed problemem; das ist nicht mein Problem to nie mój problem; ein Problem in Angriff nehmen zająć się problemem; worin besteht/liegt das Problem? w czym jest problem/kłopot?, w czym tkwi problem/kłopot?; Probleme bekommen wpaść w kłopoty
Prügel der (PL die Prügel) kij, pałka, lanie, baty; Prügel bekommen dostać cięgi, baty
Klatsche die (PL die Klatschen) packa na muchy; eine richtige Klatsche bekommen pot. sport dostać porządne lanie
Hitzschlag der (PL die Hitzschläge) med. udar cieplny; einen Hitzschlag bekommen dostać udaru cieplnego; einen Hitzschlag haben mieć udar cieplny

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
robię, krass, Öl, dämmrig, Geschmack, beziehen, październik, gdyby..., Exkursion, Drachen, przestronny, verfahren, festes, pojemny, geräumig, angeblich, blöd, dumm, Vorurteil, Tüchtigkeit, glauben, wohlgefühlt, versteckt, Mull, benommen, samopoczucie

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 18-02-2024 12:28


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków