SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

atmosphärische Front - front atmosferyczny
das Hoch - wyż
das Hochdruckgebiet - zatoka wyżowa
die Isohyete - izohieta
die Isotherme - izoterma
die Kaltfront - front chłodny
der Kumulonimbus - chmura kłębiasta deszczowa
der Kumulus - chmura kłębiasta
die Niederschlagsmenge - ilość opadów
der Niederschlagsmesser - deszczomierz
der Stratus - chmura warstwowa
das Tief - niż
das Tiefdruckgebiet - zatoka niżowa
die Warmfront - front ciepły
der Zirrus - chmura pierzasta

 
Regen der (PL die Regen) deszcz; saurer Regen kwaśny deszcz, kwaśne deszcze; der Himmel/es sieht nach Regen aus zanosi się na deszcz; durch den Regen laufen biec w deszczu; aus dem/vom Regen in die Traufe kommen przen. wpaść z deszczu pod rynnę; jemanden im Regen stehen lassen przen. zostawić kogoś na lodzie; gefrierender Regen marznący deszcz
Schauer der (PL die Schauer) przelotny deszcz, nagły przelotny opad, ulewa, ulewny deszcz, ciarki
regnen czasownik regnet, regnete, hat geregnet padać (deszcz); es regnet pada deszcz; leise/stark/heftig regnen padać cicho/mocno/silnie
Nassauer der (PL die Nassauer) pot. darmozjad, pasożyt, pot. ulewa, deszcz, geo. nassauczyk, mieszkaniec Nassau
Gewitterregen der (PL die Gewitterregen) deszcz podczas burzy
Gewitterschauer der (PL die Gewitterschauer) gwałtowny deszcz z piorunami
Eisregen der (nur Singular) marznący deszcz
Meteorenregen der (PL die Meteorenregen) deszcz meteorów
Schneeregen der (PL die Schneeregen) deszcz ze śniegiem, śnieg z deszczem
Goldregen der (nur Singular) bot. złotokap zwyczajny, przen. złoty deszcz
Starkregen der (PL die Starkregen) intensywny deszcz, ulewa
tröpfeln czasownik tröpfelt, tröpfelte, hat getröpfelt kropić (deszcz), kapać, nakapać, nakropić, wkraplać, wkrapiać; (ist getröpfelt) kapać, ciec, sączyć się; es tröpfelt kropi
tropfen czasownik tropft, tropfte, hat getropft kropić (deszcz), kapać, nakapać, nakropić, wkraplać, wkrapiać; (ist getropft) kapać, ciec, sączyć się; es tropft kropi
regenarm przymiotnik ubogi w deszcz, suchy
gegen przyimek + AKK przeciw, przeciwko, około; gegen jemanden/etwas sein być przeciwko komuś/czemuś; ich habe nichts gegen ihn nie mam nic przeciw niemu; gegen den Strom pod prąd; gegen die Sonne schauen patrzeć pod słońce; das ist gegen das Gesetz to jest sprzeczne z prawem; gegen die Tür schlagen walić w drzwi; gegen die Wand o ścianę; gegen Kaution za kaucją; der Regen klatscht gegen das Fenster deszcz stuka w okno; gegen Ende der Vorstellung pod koniec przedstawienia
überraschen czasownik überrascht, überraschte, hat überrascht zaskakiwać, sprawiać niespodziankę jemanden mit etwas kogoś czymś; er sah mich überrascht an spojrzał na mnie zaskoczony; sie wurden vom Regen überrascht zaskoczył ich deszcz; seine Absage hat mich überrascht zaskoczyła mnie jego odmowa
einsickern czasownik sickert ein, sickerte ein, ist eingesickert wsiąkać, wnikać; der Regen sickert langsam in den Boden ein deszcz powoli wsiąka w ziemię
Schlagregen der (PL die Schlagregen) siekący deszcz
einsetzen czasownik setzt ein, setzte ein, hat eingesetzt wsadzać, wstawiać, wprawiać, umieszczać, ustanawiać, następować, nadchodzić; sich einsetzen angażować się; sich für jemanden einsetzen wstawiać się za kimś; jemanden auf einen Posten wieder einsetzen przywracać kogoś na stanowisko; der Regen hat wieder eingesetzt deszcz ponownie nadszedł
es zaimek ono, je, to; es regnet pada (deszcz); es gibt in der Stadt eine gute Schule w mieście jest dobra szkoła; so ist es otóż to
sanft przymiotnik lekki, delikatny, łagodny, miły, przyciszony, przytłumiony, stonowany; ein sanfter Regen delikatny deszcz; eine sanfte Berührung lekki dotyk; in sanfter Anstieg łagodne wzniesienie; ein sanfter Mensch łagodny człowiek; eine sanfte Musik przyciszona muzyka; eine sanfte Stimme przytłumiony głos; mit sanfter Gewalt z niewielką siłą; er hat ein sanftes Wesen on ma łagodne usposobienie; sanfte Energie energia naturalna; sanfte Geburt poród siłami natury
Sprühregen der (PL die Sprühregen) drobny deszcz, mżawka
verrinnen czasownik verrinnt, verrann, ist verronnen wyciekać, wsiąkać, upływać, mijać (czas); der Regen verrinnt im Boden deszcz wsiąka w ziemię
schütten czasownik schüttet, schüttete, hat geschüttet wsypywać, nalewać, wlewać, pot. lać (deszcz)
Sommerregen der (PL die Sommerregen) letni deszcz
Niederschlag der (PL die Niederschläge) osad, opad, opady, przen. wyraz; saurer Niederschlag kwaśny deszcz; radioaktiver Niederschlag opad radioaktywny

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
berauschen, biegsam, hinunter, Schramme, potencjał, feiern, Chrysantheme, Störmeldung, abheften, Verhalten, verhallen, zugunsten, birgt, einschränken, nonverbal, beleidigte, allgemein, spontan, mutig, niemniej, opryskliwie, Stumme, bewahrte, verschiedenen, Skispringer, verwechseln

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 23-04-2024 14:19


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków