•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. Regen der (PL die Regen) deszcz; saurer Regen kwaśny deszcz, kwaśne deszcze; der Himmel/es sieht nach Regen aus zanosi się na deszcz; durch den Regen laufen biec w deszczu; aus dem/vom Regen in die Traufe kommen przen. wpaść z deszczu pod rynnę; jemanden im Regen stehen lassen przen. zostawić kogoś na lodzie; gefrierender Regen marznący deszcz
2. Schauer der (PL die Schauer) przelotny deszcz, nagły przelotny opad, ulewa, ulewny deszcz, ciarki
3. regnen czasownik regnet, regnete, hat geregnet padać (deszcz); es regnet pada deszcz; leise/stark/heftig regnen padać cicho/mocno/silnie
4. Nassauer der (PL die Nassauer) pot. darmozjad, pasożyt, pot. ulewa, deszcz, geo. nassauczyk, mieszkaniec Nassau
5. Gewitterregen der (PL die Gewitterregen) deszcz podczas burzy
6. Gewitterschauer der (PL die Gewitterschauer) gwałtowny deszcz z piorunami
7. Eisregen der (nur Singular) marznący deszcz
8. Meteorenregen der (PL die Meteorenregen) deszcz meteorów
9. Schneeregen der (PL die Schneeregen) deszcz ze śniegiem, śnieg z deszczem
10. Goldregen der (nur Singular) bot. złotokap zwyczajny, przen. złoty deszcz
11. Starkregen der (PL die Starkregen) intensywny deszcz, ulewa
12. tröpfeln czasownik tröpfelt, tröpfelte, hat getröpfelt kropić (deszcz), kapać, nakapać, nakropić, wkraplać, wkrapiać; (ist getröpfelt) kapać, ciec, sączyć się; es tröpfelt kropi
13. tropfen czasownik tropft, tropfte, hat getropft kropić (deszcz), kapać, nakapać, nakropić, wkraplać, wkrapiać; (ist getropft) kapać, ciec, sączyć się; es tropft kropi
14. regenarm przymiotnik ubogi w deszcz, suchy
15. gegen przyimek + AKK przeciw, przeciwko, około; gegen jemanden/etwas sein być przeciwko komuś/czemuś; ich habe nichts gegen ihn nie mam nic przeciw niemu; gegen den Strom pod prąd; gegen die Sonne schauen patrzeć pod słońce; das ist gegen das Gesetz to jest sprzeczne z prawem; gegen die Tür schlagen walić w drzwi; gegen Kaution za kaucją; der Regen klatscht gegen das Fenster deszcz stuka w okno
16. einsickern czasownik sickert ein, sickerte ein, ist eingesickert wsiąkać, wnikać; der Regen sickert langsam in den Boden ein deszcz powoli wsiąka w ziemię
17. einsetzen czasownik setzt ein, setzte ein, hat eingesetzt wsadzać, wstawiać, wprawiać, umieszczać, ustanawiać, następować, nadchodzić; sich einsetzen angażować się; sich für jemanden einsetzen wstawiać się za kimś; jemanden auf einen Posten wieder einsetzen przywracać kogoś na stanowisko; der Regen hat wieder eingesetzt deszcz ponownie nadszedł
18. es zaimek ono, je, to; es regnet pada (deszcz); es gibt in der Stadt eine gute Schule w mieście jest dobra szkoła; so ist es otóż to
19. sanft przymiotnik lekki, delikatny, łagodny, miły, przyciszony, przytłumiony, stonowany; ein sanfter Regen delikatny deszcz; eine sanfte Berührung lekki dotyk; in sanfter Anstieg łagodne wzniesienie; ein sanfter Mensch łagodny człowiek; eine sanfte Musik przyciszona muzyka; eine sanfte Stimme przytłumiony głos; mit sanfter Gewalt z niewielką siłą; er hat ein sanftes Wesen on ma łagodne usposobienie; sanfte Energie energia naturalna; sanfte Geburt poród siłami natury
20. Sprühregen der (PL die Sprühregen) drobny deszcz, mżawka
21. schütten czasownik schüttet, schüttete, hat geschüttet wsypywać, nalewać, wlewać, pot. lać (deszcz)
22. Sommerregen der (PL die Sommerregen) letni deszcz
23. Niederschlag der (PL die Niederschläge) osad, opad, opady, przen. wyraz; saurer Niederschlag kwaśny deszcz; radioaktiver Niederschlag opad radioaktywny

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu