fassen czasownik fasst, fasste, hat gefasst mieścić, chwytać, łapać, dotykać, zrozumieć, ujmować; sich fassen opanowywać się, przychodzić do siebie; einen Entschluss fassen podejmować decyzję
Mut der (nur Singular) odwaga, męstwo, otucha, waleczność, animusz; jemandem den Mut nehmen dbierać komuś odwagę, pozbawiać kogoś odwagi; Mut fassen nabierać odwagi, nabierać otuchy
Entschluss der (PL die Entschlüsse) decyzja, postanowienie; den Entschluss fassen podejmować decyzję, postanawiać
Beschluss der (PL die Beschlüsse) postanowienie, decyzja, uchwała; einen Beschluss fassen uchwalić coś
Fuß der (PL die Füße) stopa, noga, podstawa, cokół, podnóże; zu Fuß pieszo, piechotą; der Fuß des Berges podnóże góry; Fuß fassen przen. zapuszczać korzenie, osiadać na stałe; von freiem Fuß antworten prawn. odpowiadać z wolnej stopy; bei Fuß! do nogi!; Kalte Füße bekommen pot. mieć pietra, dostać pietra


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią


A inni użytkownicy szukali:
fassen, läge, schießen, gliedern, gestatten, ereignis, entwickeln, błedny, gefolgt, Keim, sachlich, reihenhaus, kwestia, schnappen, Anspannung, anflehen, gelegenheit, węgiel, laute, züruckgewiesen, ebenfalls, bestanden, male, mied, unschlagbar

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków