•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-17 08:59

  • Haseł: 65410


Testy językowe
1. sofort przysłówek natychmiast, od razu; komm sofort her! chodź tu natychmiast!; ab sofort od zaraz, od ręki
2. Anhieb der (PL die Anhiebe) pierwszy cios; auf Anhieb od razu, natychmiast
3. sogleich przysłówek natychmiast, zaraz
4. augenblicks przysłówek natychmiast, zaraz
5. schleunigst przysłówek natychmiast, w mig
6. postwendend przysłówek niezwłocznie, natychmiast
7. notoperieren czasownik notoperiert, notoperierte, hat notoperiert operować natychmiast, operować bezzwłocznie
8. gleich przymiotnik, przysłówek równy, jednakowy, taki sam, równie, jednakowo, zaraz, natychmiast; das gleiche Ziel haben mieć ten sam cel; in gleicher Weise w ten sam sposób; zur gleichen Zeit w tym samym czasie; gleiches Recht für alle fordern domagać się równego prawa dla wszystkich; der Preis ist seit zehn Jahren gleich geblieben cena jest taka sama od dziesięciu lat; gleich groß równie duży; gleich alt sein być w równym wieku; Gleich und Gleich gesellt sich gern ciągnie swój do swego; das läuft auf das Gleiche hinaus na to samo wychodzi; Gleiches mit Gleichem vergelten odpłacać pięknym za nadobne; gleich neben der Post tuż obok poczty; ich komme gleich zaraz przyjdę
9. dringend przymiotnik, przysłówek pilny, nagły, naglący, pilnie, natychmiast, usilnie
10. dringlich przymiotnik, przysłówek pilny, nagły, naglący, pilnie, natychmiast, usilnie
11. Stelle die (PL die Stellen) miejsce, posada, etat, ustęp, fragment tekstu; an erster Stelle na pierwszym miejscu; an dieser Stelle w tym miejscu; auf der Stelle z miejsca, natychmiast; an Ort und Stelle na miejscu, tam gdzie coś jest
12. unverzüglich przymiotnik, przysłówek bezzwłoczny, niezwłoczny, natychmiastowy, bezzwłocznie, niezwłocznie, bez zwłoki, zaraz, natychmiast
13. schnurstracks przysłówek pot. prosto, prościutko, natychmiast, od razu, bez ceregieli; sie soll nach der Schule schnurstracks nach Hause gehen po szkole powinna pójść prosto do domu; schnurstracks erklärte sie ihre Kündigung bez ceregieli wyjaśniła swoje wypowiedzenie
14. plärren czasownik plärrt, plärrte, hat geplärrt pej. wydzierać się, drzeć się, beczeć, skrzeczeć; wir hörten, wie sie im Haus plärrte słyszeliśmy, jak wydzierała się w domu; das Kind fing sofort an zu plärren dziecko natychmiast zaczęło beczeć; das Radio plärrt przen. radio skrzeczy

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.