•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. Ofen der (PL die Öfen) piec; gekachelter Ofen piec kaflowy; den Ofen anzünden rozpalać w piecu; den Ofen anfeuern palić w piecu; am warmen Ofen sitzen siedzieć przy ciepłym piecu; der Ofen zieht gut/schlecht piec dobrze/źle ciągnie; der Ofen ist aus przen. już po ptakach
2. backen czasownik backt/bäckt, backte/buk, hat gebacken piec, wypiekać; einen Kuchen backen piec ciasto; sie bäckt/backt gern ona lubi piec; ein frisch gebackenes Brot świeżo upieczony chleb; Obst backen suszyć owoce; (backt, backte, hat gebackt) reg. lepić się (o śniegu), przyklejać
3. braten czasownik brät, briet, hat gebraten piec, smażyć, piec się, smażyć się; etwas in der Pfanne braten smażyć coś na patelni; Pfannkuchen braten smażyć naleśniki; in der Sonne braten pot. prażyć się na słońcu
4. fünf liczebnik pięć
5. mehr przysłówek więcej; immer mehr coraz więcej; viel mehr dużo więcej; nichts mehr nic więcej; nie mehr nigdy więcej; ich rauche nicht mehr już nie palę; mehr als genug aż nadto; mehr als fünf Jahre więcej niż pięć lat, przeszło pięć lat
6. Ölofen der (PL die Ölöfen) piec olejowy
7. zusammen przysłówek razem, wspólnie, wraz z; zusammen sein być razem, przebywać razem, żyć razem; wir arbeiten zusammen pracujemy razem; das macht zusammen fünf Euro to wynosi razem pięć euro
8. Glühofen der (PL die Glühöfen) tech. piec do wyżarzania
9. Herd der (PL die Herde) piec kuchenny, kuchnia, kuchenka, piekarnik, przen. med. ognisko; am heimischen/häuslichen Herd przy domowym ognisku; ein eigener Herd ist Goldes wert lepszy ciasny, ale własny; am Herd stehen pot. stać przy garach
10. Kochherd der (PL die Kochherde) piec kuchenny, kuchenka
11. fünfeinhalb liczebnik pięć i pół
12. fünfmal przysłówek pięć razy, pięciokrotnie
13. brennen czasownik brennt, brannte, hat gebrannt palić, palić się, płonąć, gorzeć, pałać, parzyć, piec, wypalać, wypalać znak, piętnować, bot. zool. wywoływać oparzenie; sich brennen oparzyć się; eine CD brennen wypalać płytę CD; vor Liebe brennen pałać miłością; der Boden brennt ihr unter den Füßen grunt jej się pali pod nogami
14. Aufenthalt der (PL die Aufenthalte) pobyt, postój; fünf Minuten Aufenthalt haben mieć pięć minut postoju
15. fünftausend liczebnik pięć tysięcy
16. Brennofen der (PL die Brennöfen) piec do wypalania
17. heizen czasownik heizt, heizte, hat geheizt ogrzewać, opalać, grzać; der Ofen heizt gut piec dobrze grzeje
18. Steinofen der (PL die Steinöfen) kamienny piec
19. hiervon przysłówek stąd, z tego, tego, o tym; zwei Kilometer hiervon entfernt oddalony stąd o pięć kilometrów; probier mal hiervon spróbuj tego
20. Kohlenofen der (PL die Kohlenöfen) piec węglowy
21. Abweichung die (PL die Abweichungen) odchylenie, dewiacja, odstąpienie, odstępstwo, rozbieżność, różnica; die Messwerte zeigen eine Abweichung von fünf Prozent zmierzone wartości wskazują odchylenie o pięć procent; sexuelle Abweichung dewiacja seksualna
22. Hochofen der (PL die Hochöfen) piec hutniczy
23. überragen czasownik überragt, überragte, hat überragt przewyższać, górować; (ragt über, ragte über, hat übergeragt) wystawać; jemanden um fünf Zentimeter überragen przewyższać kogoś o pięć centymetrów; jemanden an Intelligenz überragen górować nad kimś inteligencją
24. Kaminofen der (PL die Kaminöfen) piec kominkowy
25. Schmelzofen der (PL die Schmelzöfen) piec do wytapiania
26. Gasherd der (PL die Gasherde) piec gazowy
27. nach przyimek + DAT po, do, na, według; fünf nach vier pięć po czwartej; nach drei Tagen po trzech dniach; nach Christus po narodzeniu Chrystusa; nach der Arbeit po pracy; nach Warschau abreisen wyjeżdżać do Warszawy; nach Hause gehen iść do domu; je nach Größe zależnie od wielkości; allem Anschein nach według wszelkiego prawdopodobieństwa; nach Art des Hauses według własnej receptury; meiner Meinung nach moim zdaniem; nach wie vor niezmienne, ciągle, nadal, wciąż
28. Kachelofen der (PL die Kachelöfen) piec kaflowy
29. Backofen der (PL die Backöfen) piekarnik, piec piekarniczy
30. Nachtspeicherofen der (PL die Nachtspeicheröfen) piec akumulacyjny

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu