SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Politik die (die Politiken, mst Singular) polityka; eine bestimmte Politik betreiben uprawiać określoną politykę; die auswärtige Politik polityka zagraniczna; die Politik der Bundesregierung polityka rządu federalnego; sich für Politik interessieren interesować się polityką; in die Politik gehen pot. iść w politykę
Staatskunst die (nur Singular) polityka
Regelwerk das (PL die Regelwerke) zbiór podstawowych reguł, polityka (organizacji, firmy)
Wirtschaftspolitik die (nur Singular) polityka gospodarcza, polityka ekonomiczna
Lokalpolitik die (PL die Lokalpolitiken) polityka lokalna, polityka komunalna
Geldpolitik die (nur Singular) ekon. polityka pieniężna, polityka monetarna
Reformpolitik die (nur Singular) polityka reform, polityka reformatorska
Machtpolitik die (nur Singular) polityka zorientowana na rozszerzanie wpływów, polityka mocarstwowa
Bevölkerungspolitik die (nur Singular) polityka ludnościowa, polityka demograficzna
Ausrottungspolitik die (nur Singular) polityka eksterminacji, polityka eksterminacyjna
Beschwichtigungspolitik die (nur Singular) polityka łagodzenia konfliktów, polityka ustępstw, appeasement
Sozialpolitik die (nur Singular) polityka socjalna, polityka społeczna
Gehaltsgestaltung die (nur Singular) kształtowanie wynagrodzeń, polityka wynagrodzeń (w firmie, organizacji)
Abrüstungspolitik die (nur Singular) polityka rozbrojenia
Schmusekurs der (PL die Schmusekurse) przen. polit. miękki kurs, polityka zbliżenia
Staatspolitik die (PL die Staatspolitiken) polityka państwa
Bodenpolitik die (nur Singular) polityka gruntowa
Kuschelkurs der (nur Singular) przen. polit. miękki kurs, polityka zbliżenia
Finanzpolitik die (nur Singular) polityka finansowa
Gesundheitspolitik die (nur Singular) polityka zdrowotna
volksnah przymiotnik związany z ludem, otwarty na zwykłych ludzi; volksnahe Politik polityka bliska zwykłym ludziom
Aufrüstungspolitik die (nur Singular) polityka zbrojeń
antizyklisch przymiotnik ekon. niecykliczny, antycykliczny; antizyklische Fiskalpolitik antycykliczna polityka budżetowa
Außenpolitik die (nur Singular) polityka zagraniczna
Krisenpolitik die (PL die Krisenpolitiken) polityka antykryzysowa
Steuerpolitik die (nur Singular) polityka podatkowa
Handelspolitik die (nur Singular) polityka handlowa
Ausländerpolitik die (nur Singular) polityka integracyjna
Preispolitik die (nur Singular) polityka cenowa
außenpolitisch przymiotnik, przysłówek polityki zagranicznej, w polityce zagranicznej, nad polityką zagraniczną

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
dotrzymywać, odwilż, vormachen, zzgl, inbegriffen, Aussteuer, Falschalarm, Redemittel, Kassette, wanilia, Auferstehungsmesse, Grenze, romans, Falschbeurkundung, irytować, Regelung, latent, sugerować, Rennrad, Cent, wimmeln, Spinne, palenie, Falschaussage, keifen, Falschlieferung

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 03-12-2023 00:03


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków