regeln czasownik regelt, regelte, hat geregelt regulować
Verkehr der (nur Singular) ruch, komunikacja, transport, obieg, spółkowanie; den Verkehr regeln regulować ruch; etwas aus dem Verkehr ziehen wycofywać coś z obiegu; Banknoten in den Verkehr bringen wprowadzać banknoty do obiegu; öffentlicher Verkehr transport publiczny; ruhender Verkehr nieaktywni uczestnicy ruchu drogowego; dienstlicher Verkehr stosunki służbowe; Verkehr mit jemandem haben odbywać z kimś stosunek
elementar przymiotnik, przysłówek elementarny, podstawowy, żywiołowy, gwałtowny, gwałtownie, żywiołowo; elementare Regeln elementarne reguły; ihm fehlen die elementarsten Kenntnisse jemu brakuje najbardziej podstawowej wiedzy; mit elementarer Gewalt z gwałtowną przemocą
mönchisch przymiotnik mnisi, monastyczny, zakonny; mönchische Regeln reguły zakonne
Regel die (PL die Regeln) reguła, zasada, prawidło; in der Regel z reguły
geregelt przymiotnik uregulowany, uporządkowany, regularny; forma Partizip Perfekt czasownika regeln


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią


A inni użytkownicy szukali:
regeln, te, humor, schlafen, beilaufig, bei, zbadać, anlage, reiten, aufgehoben, Aufgabe, biuro, Tätigkeit, światła awaryjne, wirkungsvoll, Wirkungsbereich, Bürgersteig, zugeben, einparken, rückwärts, prośba, Blödsinn, migacz, entgegen, blinken

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków