SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

regeln czasownik regelt, regelte, hat geregelt regulować
Verkehr der (nur Singular) ruch, komunikacja, transport, obieg, spółkowanie; den Verkehr regeln regulować ruch; etwas aus dem Verkehr ziehen wycofywać coś z obiegu; Banknoten in den Verkehr bringen wprowadzać banknoty do obiegu; öffentlicher Verkehr transport publiczny; ruhender Verkehr nieaktywni uczestnicy ruchu drogowego; dienstlicher Verkehr stosunki służbowe; Verkehr mit jemandem haben odbywać z kimś stosunek
geregelt przymiotnik uregulowany, uporządkowany, regularny; forma Partizip Perfekt czasownika regeln
elementar przymiotnik, przysłówek elementarny, podstawowy, żywiołowy, gwałtowny, gwałtownie, żywiołowo; elementare Regeln elementarne reguły; ihm fehlen die elementarsten Kenntnisse jemu brakuje najbardziej podstawowej wiedzy; mit elementarer Gewalt z gwałtowną przemocą
mönchisch przymiotnik mnisi, monastyczny, zakonny; mönchische Regeln reguły zakonne
Regel die (PL die Regeln) reguła, zasada, prawidło; in der Regel z reguły

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Abschlag, Ruch, Hose, Schiffbruch, Formular, paznokieć, finalizować, wiewiórka, przypadkowo, polecenie, Zusammenlegung, näherkommen, Erfahrung, schronisko, Gebiet, Gelände, vermissen, stark, übernachten, numer, godny polecenia, przetrzymywać, Platz, Simplizität, Vorlage, przytrzymywać

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków