Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-29 13:16

Haseł: 66880
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Studium das (PL die Studien) studium, nauka, studia, studiowanie; postgraduales Studium studia podyplomowe; das medizinische Studium studia medyczne
2. Studie die (PL die Studien) studium, szkic
3. Master-Studium das (PL die Master-Studien) studia magisterskie
4. Fallstudie die (PL die Fallstudien) studium przypadku, studium monograficzne
5. Bachelor-Studium das (PL die Bachelor-Studien) studia licencjackie
6. unterbrechen czasownik unterbricht, unterbrach, hat unterbrochen przerywać jemanden komuś; entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche przepraszam, że panu/pani przerywam; seine Arbeit/sein Studium unterbrechen przerwać swoją pracę/studia; ein Schrei unterbrach das Schweigen krzyk przerwał milczenie; die Stromversorgung ist unterbrochen zaopatrzenie w energię elektryczną uległo przerwaniu
7. Journalistik die (nur Singular) dziennikarstwo (kierunek kształcenia); ein Studium der Journalistik abschließen ukończyć studia dziennikarskie
8. abschließen czasownik schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen zamykać, kończyć, zawierać, stanowić zewnętrzną warstwę; einen Vertrag/Kredit abschließen zawierać umowę/umowę kredytową; seine Studien/sein Studium abschließen ukończyć studia; die Schule abschließen ukończyć szkołę
9. Promotionsstudium das (PL die Promotionsstudien) studium doktoranckie, studia doktoranckie
10. aufgeben czasownik gibt auf, gab auf, hat aufgegeben zadawać, nadawać, nakazywać, polecać, wysyłać, rezygnować, poddawać się; eine Hausaufgabe aufgeben zadawać pracę domową; die Hoffnung aufgeben tracić nadzieję; seine Pläne aufgeben rezygnować ze swoich planów; sein Studium aufgeben porzucać studia; den Kampf aufgeben zaprzestawać walki; seine Gewohnheiten aufgeben wyzbywać się swoich przyzwyczajeń; das Rauchen aufgeben rzucać palenie
11. Machbarkeitsstudie die (PL die Machbarkeitsstudien) studium wykonalności, analiza wykonalności
12. Durchführbarkeitsstudie die (PL die Durchführbarkeitsstudien) studium wykonalności
13. Vorstudie die (PL die Vorstudien) studium wstępne
14. abziehen czasownik zieht ab, zog ab, hat abgezogen ściągać, obciągać, odejmować, potrącać; (ist abgezogen) wyruszać; jemanden vom Studium abziehen odrywać kogoś od nauki; mit Eidotter die Suppe abziehen gastr. zagęszczać/zaciągać zupę żółtkiem
15. beenden czasownik beendet, beendete, hat beendet skończyć, ukończyć, zakończyć; den Krieg beenden zakończyć wojnę; sein Studium beenden ukończyć studia; die Schule beenden ukończyć szkołę; ich beendete das Gespräch skończyłem rozmowę
16. Doktoratsstudium das (PL die Doktoratsstudien) studium doktoranckie, studia doktoranckie

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A