SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
Hagel der (nur Singular) grad
Geschosshagel der (nur Singular) grad pocisków
hageln czasownik hagelt, hagelte, hat gehagelt padać (grad)
Hagelschauer der (PL die Hagelschauer) grad z deszczem
Neugrad der (PL die Neugrade) dawn. mat. gon, grad, gradus
Kugelhagel der (nur Singular) przen. grad kul
Kugelregen der (nur Singular) przen. grad kul
Gesteinshagel der (nur Singular) grad kamieni
Grad der (PL die Grade) stopień; Grad Celsius stopień Celsjusza; akademischer Grad stopień naukowy
Wendung die (PL die Wendungen) skręt, przełom, obrót, zmiana, zakręt, jęz. zwrot; die Ereignisse nahmen eine unerwartete Wendung wydarzenia przyjęły nieoczekiwany obrót; eine Wendung zum Guten/Schlechten nehmen zmieniać się na lepsze/gorsze; eine Wendung des Kopfes obrót głową; eine Wendung nach rechts/um 180 Grad zwrot na prawo/o 180 stopni; eine umgangssprachliche Wendung jęz. potoczny zwrot
Drehung die (PL die Drehungen) obrót, rotacja; eine Drehung um 90 Grad obrót o 90 stopni
GdB skrót od Grad der Behinderung stopień niepełnosprawności
akademisch przymiotnik, przysłówek akademicki, po akademicku; akademischer Grad stopień naukowy

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
grad, acht, niedziela, wiatr, video, Eintönigkeit, surowy, rok, miesiąc, wallen, unangenehme, Korrektur, klatka, Workshop, Stoppelfeld, Hamster, kości, kantor, Zebra, Tuch, verwirren, aufbauschen, Draht, schlendern, Kissen, herzhaft

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków