•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-01 22:49

  • Haseł: 65685


Testy językowe
1. Sprachenstudium das (PL die Sprachenstudien) studia językowe, studia lingwistyczne
2. Master-Studium das (PL die Master-Studien) studia magisterskie
3. unterbrechen czasownik unterbricht, unterbrach, hat unterbrochen przerywać jemanden komuś; entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche przepraszam, że panu/pani przerywam; seine Arbeit/sein Studium unterbrechen przerwać swoją pracę/studia; ein Schrei unterbrach das Schweigen krzyk przerwał milczenie; die Stromversorgung ist unterbrochen zaopatrzenie w energię elektryczną uległo przerwaniu
4. Aufbaustudium das (PL die Aufbaustudien) studia podyplomowe
5. Musikstudium das (PL die Musikstudien) studia muzyczne
6. Komparatistik die (nur Singular) jęz. komparatystyka, studia porównawcze
7. Studienanfänger der (PL die Studienanfänger) rozpoczynający studia, student pierwszego roku
8. Studienanfängerin die (PL die Studienanfängerinnen) rozpoczynająca studia, studentka pierwszego roku
9. Universitätsstudium das (PL die Universitätsstudien) studia uniwersyteckie
10. Studienbewerber der (PL die Studienbewerber) kandydat na studia
11. Studienbewerberin die (PL die Studienbewerberinnen) kandydatka na studia
12. Studiengebühr die (PL die Studiengebühren) czesne, czesne za studia
13. Studiengeld das (PL die Studiengelder) czesne, czesne za studia
14. Studienreise die (PL die Studienreisen) studia za granicą, podróż w celach naukowych
15. Studium das (PL die Studien) studium, nauka, studia
16. abschließen czasownik schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen zamykać, kończyć, zawierać, stanowić zewnętrzną warstwę; einen Vertrag/Kredit abschließen zawierać umowę/umowę kredytową; seine Studien/sein Studium abschließen ukończyć studia; die Schule abschließen ukończyć szkołę
17. Jungbrunnen der (nur Singular) źródło młodości, studia młodości, przen. zastrzyk energii
18. Sprachstudium das (PL die Sprachstudien) studia filologiczne
19. Tagesstudium das (nur Singular) studia dzienne
20. Promotionsstudium das (PL die Promotionsstudien) studium doktoranckie, studia doktoranckie
21. aufgeben czasownik gibt auf, gab auf, hat aufgegeben zadawać, nadawać, nakazywać, polecać, wysyłać, rezygnować, poddawać się; eine Hausaufgabe aufgeben zadawać pracę domową; die Hoffnung aufgeben tracić nadzieję; seine Pläne aufgeben rezygnować ze swoich planów; sein Studium aufgeben porzucać studia; den Kampf aufgeben zaprzestawać walki; seine Gewohnheiten aufgeben wyzbywać się swoich przyzwyczajeń; das Rauchen aufgeben rzucać palenie
22. Abendstudium das (PL die Abendstudien) studia wieczorowe
23. Managementstudien PL studia menedżerskie
24. Jurastudium das (PL die Jurastudien) studia prawnicze
25. Hochschulstudium das (nur Singular) studia wyższe; mit Hochschulstudium z dyplomem ukończenia studiów
26. Hochschulzugang der (nur Singular) wstęp na studia wyższe
27. Hochschulzugangsberechtigung die (nur Singular) uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe
28. beenden czasownik beendet, beendete, hat beendet skończyć, ukończyć, zakończyć; den Krieg beenden zakończyć wojnę; sein Studium beenden ukończyć studia; die Schule beenden ukończyć szkołę; ich beendete das Gespräch skończyłem rozmowę
29. Fernstudium das (PL die Fernstudien) studia zaoczne
30. Lehramtsstudium das (nur Singular) form. studia nauczycielskie

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu