SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

 
Studium das (PL die Studien) studium, nauka, studia, studiowanie; postgraduales Studium studia podyplomowe; das medizinische Studium studia medyczne
Sprachenstudium das (PL die Sprachenstudien) studia językowe, studia lingwistyczne
Präsenzstudium das (PL die Präsenzstudien) studia stacjonarne, studia dzienne
Master-Studium das (PL die Master-Studien) studia magisterskie
unterbrechen czasownik unterbricht, unterbrach, hat unterbrochen przerywać jemanden komuś; entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche przepraszam, że panu/pani przerywam; seine Arbeit/sein Studium unterbrechen przerwać swoją pracę/studia; ein Schrei unterbrach das Schweigen krzyk przerwał milczenie; die Stromversorgung ist unterbrochen zaopatrzenie w energię elektryczną uległo przerwaniu; eine unterbrochene Linie także mot. linia przerywana
Aufbaustudium das (PL die Aufbaustudien) studia podyplomowe
Journalistik die (nur Singular) dziennikarstwo (kierunek kształcenia); ein Studium der Journalistik abschließen ukończyć studia dziennikarskie
Musikstudium das (PL die Musikstudien) studia muzyczne
Komparatistik die (nur Singular) jęz. komparatystyka, studia porównawcze
Studienanfänger der (PL die Studienanfänger) rozpoczynający studia, student pierwszego roku
Studienanfängerin die (PL die Studienanfängerinnen) rozpoczynająca studia, studentka pierwszego roku
Universitätsstudium das (PL die Universitätsstudien) studia uniwersyteckie
Studienbewerber der (PL die Studienbewerber) kandydat na studia
Studienbewerberin die (PL die Studienbewerberinnen) kandydatka na studia
Studiengebühr die (PL die Studiengebühren) czesne, czesne za studia
Studiengeld das (PL die Studiengelder) czesne, czesne za studia
Studienreise die (PL die Studienreisen) studia za granicą, podróż w celach naukowych
ausstudieren czasownik studiert aus, studierte aus, hat ausstudiert kończyć studia; ein Buch ausstudieren przestudiować książkę; eine Rolle ausstudieren wystudiować rolę
abschließen czasownik schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen zamykać, kończyć, zawierać, stanowić zewnętrzną warstwę; einen Vertrag/Kredit abschließen zawierać umowę/umowę kredytową; seine Studien/sein Studium abschließen ukończyć studia; die Schule abschließen ukończyć szkołę
Jungbrunnen der (nur Singular) źródło młodości, studia młodości, przen. zastrzyk energii
Sprachstudium das (PL die Sprachstudien) studia filologiczne
Tagesstudium das (nur Singular) studia dzienne
Promotionsstudium das (PL die Promotionsstudien) studium doktoranckie, studia doktoranckie
aufgeben czasownik gibt auf, gab auf, hat aufgegeben zadawać, nadawać, nakazywać, polecać, wysyłać, rezygnować, poddawać się; eine Hausaufgabe aufgeben zadawać pracę domową; die Hoffnung aufgeben tracić nadzieję; seine Pläne aufgeben rezygnować ze swoich planów; sein Studium aufgeben porzucać studia; den Kampf aufgeben zaprzestawać walki; seine Gewohnheiten aufgeben wyzbywać się swoich przyzwyczajeń; das Rauchen aufgeben rzucać palenie
Abendstudium das (PL die Abendstudien) studia wieczorowe
Studienwerke PL muz. etiudy, studia
Managementstudien PL studia menedżerskie
Jurastudium das (PL die Jurastudien) studia prawnicze
Hochschulstudium das (nur Singular) studia wyższe; mit Hochschulstudium z dyplomem ukończenia studiów
Hochschulzugang der (nur Singular) wstęp na studia wyższe

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Einfluss, spiegeln, gehauen, anzahlen, gelingen, Orangensaft, erreichbar, sauen, Raub, abgelaufen, Anzahlung, Wörterbuch, beweisen, beeinflussen, beweinen, Beweis, stecken, miteinander, abklären, gefallen, auseinander, zustimmen, markieren, poduszka, Professor, album

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 18-02-2024 12:28


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków