•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. Temperatur die (PL die Temperaturen) temperatura; die höchste/die niedrigste Temperatur temperatura maksymalna/minimalna; die Temperatur des Wassers/der Luft temperatura powietrza/woda; ansteigende/sinkende Temperaturen wzrastające/spadające temperatury; die Temperatur messen mierzyć temperaturę; erhöhte Temperatur haben med. mieć podwyższoną temperaturę
2. Eichtemperatur die (PL die Eichtemperaturen) tech. temperatura odniesienia, temperatura referencyjna
3. fallen czasownik fällt, fiel, ist gefallen padać, upadać, spadać, obniżać się (cena, temperatura), padać (o strzale), mil. polec; im Ansehen fallen tracić na autorytecie; auf einen Feiertag fallen przypadać na święto, wypadać na święto; in Ungnade fallen popadać w niełaskę; fallen lassen poniechać, zaniechać, porzucać, opuszczać; jemandem leicht/schwer fallen łatwo/z trudem komuś przychodzić
4. Siedepunkt der (PL die Siedepunkte) temperatura wrzenia
5. steigen czasownik steigt, stieg, ist gestiegen wchodzić, wspinać się, wsiadać, wzrastać, podnosić się; in den Zug steigen wsiadać do pociągu; die Temperatur steigt temperatura rośnie
6. Außentemperatur die (PL die Außentemperaturen) temperatura zewnętrzna
7. Kochpunkt der (PL die Kochpunkte) temperatura wrzenia
8. Nullpunkt der (PL die Nullpunkte) punkt zerowy, temperatura zera
9. Tageshöchsttemperatur die (PL die Tageshöchsttemperaturen) dzienna temperatura maksymalna
10. Gefrierpunkt der (PL die Gefrierpunkte) fiz. temperatura zamarzania, punkt zamarzania
11. Tagestemperatur die (PL die Tagestemperaturen) temperatura dzienna
12. Körpertemperatur die (PL die Körpertemperaturen) temperatura ciała
13. Schmelzhitze die (nur Singular) temperatura topnienia
14. Schmelzpunkt der (PL die Schmelzpunkte) temperatura topnienia
15. tief przymiotnik, przysłówek głęboki, niski, głęboko, nisko; tiefe Temperatur niska temperatura; ein tiefer Ton niski dźwięk
16. Umgebungstemperatur die (PL die Umgebungstemperaturen) temperatura otoczenia
17. Taupunkt der (nur Singular) fiz. temperatura punktu rosy
18. Zündtemperatur die (PL die Zündtemperaturen) temperatura zapłonu
19. Höchsttemperatur die (PL die Höchsttemperaturen) maksymalna/najwyższa temperatura
20. Durchschnittstemperatur die (PL die Durchschnittstemperaturen) średnia temperatura
21. Flammpunkt der (PL die Flammpunkte) chem. temperatura zapłonu
22. Tiefsttemperatur die (PL die Tiefsttemperaturen) najniższa temperatura
23. Zimmertemperatur die (nur Singular) temperatura pokojowa

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.