SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

 
essen czasownik isst, aß, hat gegessen jeść, jadać, zjadać; zu Mittag/Abend essen jeść obiad / jeść kolację; Fleisch/seine Suppe essen jeść mięso/zupę; mit Messer und Gabel essen jeść nożem i widelcem; hier isst man gut tu można dobrze zjeść; sie isst in der Kantine ona jada w stołówce; er isst keinen Fisch on nie jada ryb; sich satt essen najadać się do syta; seinen Teller leer essen wyjadać talerz do czysta; er isst zu viel on za dużo je
isst czasownik forma 2. i 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika essen
czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika essen
unmäßig przymiotnik, przysłówek nadmierny, nadmiernie; unmäßiges Rauchen/Essen nadmierne palenie / nieumiarkowane jedzenie; unmäßig essen/trinken/rauchen jeść/pić/palić bez umiaru
gegessen czasownik forma Partizip Perfekt czasownika essen
Gabel die (PL die Gabeln) widelec, widły, widełki, rozwidlenie; mit Messer und Gabel essen jeść nożem i widelcem; den Hörer auf/in die Gabel legen odkładać słuchawkę na widełki; mit der Gabel Mist streuen rozrzucać obornik widłami
anbieten czasownik bietet an, bot an, hat angeboten oferować, proponować jemandem etwas komuś coś; jemandem etwas zu essen anbieten proponować komuś coś do jedzenia; etwas zu günstigem Preis anbieten oferować coś w korzystnej cenie; sie bot ihm seine Hilfe an proponowała mu swoją pomoc; sich anbieten etwas zu tun oferować pomoc w zrobieniu czegoś; er bietet sich als Vermittler an on deklaruje gotowość pośredniczenia; jemandem seinen Platz anbieten ustępować komuś miejsca; eine Lösung bietet sich an nasuwa się rozwiązanie
gesund przymiotnik, przysłówek (gesunder/gesünder, gesundeste/gesündeste) zdrowy, dobry dla zdrowia, w dobrej kondycji, zdrowo; ein gesundes Kind zdrowe dziecko; gesunde Zähne zdrowe zęby; gesund und munter sein być zdrowym i rześkim; sie hat einen gesunden Appetit ona ma dobry apetyt; eine gesunde Lebensweise zdrowy tryb życia; gesund leben żyć zdrowo; Obst essen ist gesund jedzenie owoców jest zdrowe; der gesunde Menschenverstand przen. zdrowy rozsądek; ein gesunder Ehrgeiz przen. zdrowa ambicja; gesundes Misstrauen uzasadniona nieufność
Paprika der (PL die Paprika/Paprikas) papryka (o roślinie, przyprawie); der/die (PL die Paprika/Paprikas) strąk papryki; gefüllte Paprika essen jeść nadziewaną paprykę
Stäbchen das (PL die Stäbchen) pałeczka, kij, patyk, sztabka; mit Stäbchen essen jeść pałeczkami
Teller der (PL die Teller) talerz; flacher/tiefer Teller płytki/głęboki talerz; ein Teller Suppe talerz zupy; den Teller leer essen zjeść wszystko z talerza; sie löffelte die Suppe auf die Teller nalała zupę do talerzy
Kirsche die (PL die Kirschen) wiśnia, czereśnia; mit ihm ist nicht gut Kirschen essen pot. trudno z nim wytrzymać
Haus das (PL die Häuser) dom, domownicy, ród, firma, koncern; Haus halten prowadzić dom; zu Hause w domu; nach Hause do domu; von zu Hause z domu; von Hause aus z natury, z rodziny, pierwotnie; ins Haus gehen wchodzić do domu; das Haus Hohenzollern dom Hohenzollernów, dynastia Hohenzollernów; altes Haus pot. stary druh; gelehrtes Haus pot. mądrala; außer Haus essen jeść poza domem; von Haus aus ein Optimist/reich/Chemiker sein być z natury optymistą / być bogatym z domu / być urodzonym chemikiem; aufs Haus gehen pot. być na koszt firmy (o posiłku)
Happen der (PL die Happen) kęs, kąsek; einen Happen essen przekąsić coś niecoś; fetter Happen pot. łakomy kąsek
auswärts przysłówek zewnątrz, na zewnątrz; auswärts wohnen mieszkać poza miastem; auswärts essen jeść poza domem auswärts arbeiten pracować za granicą; auswärts spielen bawić się na dworze, sport grać na wyjeździe
Krebs der (PL die Krebse) zool. skorupiak, zool. med. rak, gastr. skorupiaki; Krebs haben być chorym na raka; Krebs erregend rakotwórczy; Krebs der Luftwege rak dróg oddechowych; an Krebs sterben umrzeć na raka; Krebse fangen/kochen/essen łowić/gotować/jeść raki; er ist ein Krebs on jest zodiakalnym rakiem; nach dem Sonnenbad war er rot wie ein Krebs po kąpieli słonecznej był czerwony jak rak
satt przymiotnik, przysłówek syty, najedzony, nasycony, pej. zamożny, pot. imponujący, sowity, do syta; sich satt essen najeść się; ein sattes Grün głęboka zieleń; satte Gewinne sowite zyski
Menschenfleisch das (nur Singular) mięso ludzkie, ciało ludzkie; Kannibalen essen Menschenfleisch kanibale jedzą ludzkie mięso
Essen das (PL die Essen) jedzenie, posiłek; jemanden zum Essen einladen zapraszać kogoś do jedzenia; beim Essen sitzen jeść; an einem Essen teilnehmen uczestniczyć w posiłku; das Essen kochen gotować jedzenie, gotować posiłek; ein warmes Essen ciepły posiłek, ciepłe jedzenie; das Essen wird kalt jedzenie stygnie
liegen czasownik liegt, lag, hat gelegen leżeć auf dem Rücken/auf dem Bauch na plecach/na brzuchu, być położonym, mil. stacjonować; auf dem Bett liegen leżeć na łóżku; im Bett liegen leżeć w łóżku, także chorować; liegen bleiben pozostawać w łóżku, nie wstawać; liegen lassen nie ruszać, nie dotykać, zostawiać; im Krankenhaus liegen leżeć w szpitalu; dieser Ort liegt in Spanien/am Rhein ta miejscowość leży w Hiszpanii/nad Renem; auf dem Tisch liegt ein Buch na stole leży książka; auf den Bergen liegt Schnee w górach leży śnieg; das Originalschreiben liegt in Stuttgart oryginał pisma znajduje się w Stuttgardzie; das Zimmer liegt zur Straße pokój jest położony od strony ulicy; im Hafen liegen stać w porcie, cumować w porcie; das Essen liegt mir schwer im Magen jedzenie zalega mi w żołądku; auf dem ersten Platz liegen zajmować pierwsze miejsce; in Führung liegen być na prowadzeniu; das liegt in der Zukunft to kwestia przyszłości, to kwestia czasu; der Gedanke liegt nahe, dass... przen. nasuwa się myśl, że...; näher liegen przen. być oczywistym; an jemandem/etwas liegen zależeć od kogoś/czegoś; das liegt daran, ob... to zależy od tego, czy...
inbegriffen przymiotnik włącznie; Essen ist inbegriffen włącznie z jedzeniem
sauen czasownik saut, saute, hat gesaut pot. napaskudzić, naświnić; beim Essen sauen pot. jeść jak prosię
geben czasownik gibt, gab, hat gegeben dawać, dać jemandem etwas (AKK) komuś coś; nadawać, podawać; es gibt... jest... (Singular) / są... (Plural); wann gibt es Essen? kiedy będzie jedzenie?; in Druck geben oddawać do druku; sich natürlich geben zachowywać się naturalnie; jemandem Schuld geben przypisywać komuś winę; ein gutes Beispiel geben dawać dobry przykład; das gibt es doch nicht! pot. nie ma mowy!, nie wierzę!
Rad das (PL die Räder) koło, rower; ein Rad wechseln wymieniać koło; das fünfte Rad am Wagen sein przen. być jak piąte koło u wozu; Rad fahren jeździć na rowerze, sport uprawiać kolarstwo; sich aufs Rad schwingen wsiadać na rower; Essen auf Rädern jedzenie na kółkach, jedzenie z dostawą do domu
bereiten czasownik bereitet, bereitete, hat bereitet przygotowywać, czynić, sprawiać, zgotować; das Essen bereiten przygotowywać jedzenie; Schmerzen bereiten zadawać ból; jemandem Probleme bereiten przysparzać komuś problemów; jemandem Schwierigkeiten bereiten nastręczać komuś trudności
ausführen czasownik führt aus, führte aus, hat ausgeführt wykonywać, eksportować, zapraszać na swój koszt, wyprowadzać; jemanden zum Essen ausführen zapraszać kogoś do restauracji; den Hund ausführen wyprowadzać psa na spacer
übel przymiotnik, przysłówek niedobry, zły, paskudny, niedobrze, źle, paskudnie; wohl oder übel chcąc nie chcąc; es wird mir übel robi mi się niedobrze; ihr wurde von dem vielen Essen übel dostała mdłości z przejedzenia; jemandem etwas übel nehmen brać komuś coś za złe, mieć komuś coś za złe, być obrażonym na kogoś o coś; nimm es mir nicht übel nie bierz mi tego za złe
ausgeben czasownik gibt aus, gab aus, hat ausgegeben wydawać, wydawać pieniądze; Fahrkarten ausgeben wydawać bilety; Aktien ausgeben emitować akcje; wie viel hast du schon dafür ausgegeben? ile już na to wydałeś?; Essen an jemanden ausgeben wydawać komuś jedzenie; den Befehl ausgeben wydawać rozkaz; sich als Lehrer ausgeben podawać się za nauczyciela; eine Runde/ein Bier ausgeben pot. stawiać kolejkę/piwo
Esse die (PL die Essen) dymnik, komin
Maßlosigkeit die (nur Singular) nieumiarkowanie, brak umiaru; Maßlosigkeit im Essen/Trinken brak umiaru w jedzeniu/piciu

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Kaserne, Dukaten, Durchsetzungskraft, Pferd, dukat, hinkend, Hinkebein, asertywność, gar, nicht, erwachen, ziarna, miska, verkraften, Knallkopf, sobald, zugunsten, tja, Becken, solange, Wasserwerk, Kraftwerk, Halsabschneider, betreiben, Gelände, schlafen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 26-05-2024 10:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków