•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-31 14:45

  • Haseł: 65650


Testy językowe
1. Beschaffenheit die (nur Singular) stan, cecha, gatunek, jakość, właściwość, budowa, konstrukcja, natura; Beschaffenheit des Körpers budowa ciała
2. Zustand der (PL die Zustände) stan, położenie, sytuacja, kondycja
3. Bundesstaat der (PL die Bundesstaaten) federacja, państwo związkowe, stan (w Stanach Zjednoczonych)
4. Notstand der (PL die Notstände) stan zagrożenia, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy
5. Status der (nur Singular) status, stan
6. Artikelzustand die (PL die Artikelzustände) stan artykułu, stan przedmiotu
7. Aggregatzustand der (PL die Aggregatzustände) fiz. stan skupienia; fester/flüssiger/gasförmiger Aggregatzustand stały/ciekły/gazowy stan skupienia
8. Anklagezustand der (nur Singular) prawn. stan oskarżenia; jemanden in den Anklagezustand versetzen postawić kogoś w stan oskarżenia
9. Erregungszustand der (PL die Erregungszustände) stan wzburzenia, stan podniecenia
10. Ausnahmezustand der (PL die Ausnahmezustände) stan wyjątkowy; den Ausnahmezustand verhängen wprowadzać stan wyjątkowy
11. Baufälligkeit die (nur Singular) stan ruiny, stan grożący zawaleniem
12. Ruhestand der (nur Singular) emerytura, mil. stan spoczynku; im Ruhestand na emeryturze/w stanie spoczynku; in den Ruhestand gehen przechodzić w stan spoczynku/na emeryturę
13. Dämmerzustand der (PL die Dämmerzustände) stan zamroczenia, stan półświadomości
14. Übergangszustand der (PL die Übergangszustände) stan przejściowy
15. Istbestand der (PL die Istbestände) stan faktyczny
16. Konkurs der (PL die Konkurse) prawn. upadłość, postępowanie upadłościowe; Konkurs anmelden/eröffnen zgłaszać/ogłaszać upadłość; in Konkurs geraten/gehen być postawionym w stan upadłości, podlegać procedurze upadłościowej
17. kritisch przymiotnik, przysłówek krytyczny, krytycznie; ein kritischer Kommentar krytyczny komentarz; etwas kritisch beurteilen oceniać coś krytycznie; die Verhandlungen haben einen kritischen Punkt erreicht rokowania osiągnęły krytyczny punkt; ihr Zustand ist kritisch jej stan jest krytyczny, ona jest w stanie krytycznym
18. Hygienezustand der (PL die Hygienezustände) stan sanitarny
19. Ritterstand der (nur Singular) hist. stan rycerski
20. Aufregung die (nur Singular) zdenerwowanie, podniecenie; jemanden in Aufregung versetzen denerwować kogoś, wprowadzać kogoś w stan zdenerwowania
21. Seelenzustand der (PL die Seelenzustände) stan psychiczny
22. Besitzstand der (nur Singular) stan posiadania
23. Kilometerstand der (PL die Kilometerstände) mot. stan licznika
24. Wegebeschaffenheit die (nur Singular) stan dróg
25. Befund der (PL die Befunde) orzeczenie, ekspertyza, wyniki badań, stan rzeczy; ohne Befund bez zmian
26. Staat der (PL die Staaten) państwo; ein souveräner/demokratischer Staat państwo suwerenne/demokratyczne; einen neuen Staat gründen założyć nowe państwo; den Staat vor inneren und äußeren Feinden schützen chronić państwo przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi; den Staat verteidigen bronić państwo; zum Wohle des Staates dla dobra państwa; die Trennung von Kirche und Staat rozdział Kościoła od państwa; der Staat Washington stan Waszyngton
27. Gefährdungslage die (PL die Gefährdungslagen) stan zagrożenia
28. Niedrigwasser das (nur Singular) niski stan wody
29. pensionieren czasownik pensioniert, pensionierte, hat pensioniert przenosić w stan spoczynku; pensioniert werden przechodzić na emeryturę
30. Zählerstand der (PL die Zählerstände) stan licznika

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu