•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. Beschaffenheit die (nur Singular) stan, cecha, gatunek, jakość, właściwość, budowa, konstrukcja, natura; Beschaffenheit des Körpers budowa ciała
2. Zustand der (PL die Zustände) stan, położenie, sytuacja, kondycja
3. Bundesstaat der (PL die Bundesstaaten) federacja, państwo związkowe, stan (w Stanach Zjednoczonych)
4. Notstand der (PL die Notstände) stan zagrożenia, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy
5. Status der (nur Singular) status, stan
6. Artikelzustand die (PL die Artikelzustände) stan artykułu, stan przedmiotu
7. Aggregatzustand der (PL die Aggregatzustände) fiz. stan skupienia; fester/flüssiger/gasförmiger Aggregatzustand stały/ciekły/gazowy stan skupienia
8. Anklagezustand der (nur Singular) prawn. stan oskarżenia; jemanden in den Anklagezustand versetzen postawić kogoś w stan oskarżenia
9. Erregungszustand der (PL die Erregungszustände) stan wzburzenia, stan podniecenia
10. Ausnahmezustand der (PL die Ausnahmezustände) stan wyjątkowy; den Ausnahmezustand verhängen wprowadzać stan wyjątkowy
11. Baufälligkeit die (nur Singular) stan ruiny, stan grożący zawaleniem
12. Ruhestand der (nur Singular) emerytura, mil. stan spoczynku; im Ruhestand na emeryturze/w stanie spoczynku; in den Ruhestand gehen przechodzić w stan spoczynku/na emeryturę
13. Dämmerzustand der (PL die Dämmerzustände) stan zamroczenia, stan półświadomości
14. Übergangszustand der (PL die Übergangszustände) stan przejściowy
15. Istbestand der (PL die Istbestände) stan faktyczny
16. Konkurs der (PL die Konkurse) prawn. upadłość, postępowanie upadłościowe; Konkurs anmelden/eröffnen zgłaszać/ogłaszać upadłość; in Konkurs geraten/gehen być postawionym w stan upadłości, podlegać procedurze upadłościowej
17. Hygienezustand der (PL die Hygienezustände) stan sanitarny
18. Ritterstand der (nur Singular) hist. stan rycerski
19. Aufregung die (nur Singular) zdenerwowanie, podniecenie; jemanden in Aufregung versetzen denerwować kogoś, wprowadzać kogoś w stan zdenerwowania
20. Seelenzustand der (PL die Seelenzustände) stan psychiczny
21. Besitzstand der (nur Singular) stan posiadania
22. Kilometerstand der (PL die Kilometerstände) mot. stan licznika
23. Wegebeschaffenheit die (nur Singular) stan dróg
24. Befund der (PL die Befunde) orzeczenie, ekspertyza, wyniki badań, stan rzeczy; ohne Befund bez zmian
25. Staat der (PL die Staaten) państwo; ein souveräner/demokratischer Staat państwo suwerenne/demokratyczne; einen neuen Staat gründen założyć nowe państwo; den Staat vor inneren und äußeren Feinden schützen chronić państwo przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi; den Staat verteidigen bronić państwo; zum Wohle des Staates dla dobra państwa; die Trennung von Kirche und Staat rozdział Kościoła od państwa; der Staat Washington stan Waszyngton
26. Gefährdungslage die (PL die Gefährdungslagen) stan zagrożenia
27. Niedrigwasser das (nur Singular) niski stan wody
28. pensionieren czasownik pensioniert, pensionierte, hat pensioniert przenosić w stan spoczynku; pensioniert werden przechodzić na emeryturę
29. Zählerstand der (PL die Zählerstände) stan licznika
30. Rauschzustand der (PL die Rauschzustände) stan odurzenia

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.